Pielgrzymka z Twojego miasta

strona główna - podcasty

Kategoria: mp3
PPAG 2017 w oku kamery :)
Po mszy rozpoczynające pielgrzymkę pątnicy jak zawsze ruszają w kierunku Jasnej Góry...   A tak wyglądała późniejsza wędrówka... Dzień II. Idźcie i głoście to tegoroczne hasło pielgrzymki. Jak je rozumieją sami pielgrzymi?  Dzień III....
Kategoria: mp3
"Idźcie i głoście" Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę!
W tym roku pielgrzymi wyruszą spod grobu Św. Wojciecha 28 lipca! Zostało niewiele czasu aby podjąć decyzję i się zapisać! Przypominamy, że w grupach kolorowych powstają grupy regionalne, odpowiadające czterem regionom: gnieźnieńskiemu, inowrocławskiemu, wągrowieckiemu, wrzesińskiemu....
Kategoria: mp3
PPAG 2016 wejście na Jasną Górę!
Ponad 1100 pielgrzymów z grup kolorowych i promienistych dotarło na Jasną Górę! Jak podkreślali w relacjach radiowych pątnicy z Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę tego nie da się opisać słowami... dlatego zachęcamy do oglądania fotografii! 
Kategoria: mp3
PPAG 2016 dzień ósmy!
Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej o krok od Jasnej Góry! Dziś tematem rozważań pątników był KOŚCIÓŁ - MÓJ DOM! Tradycyjnie zachęcamy do oglądania fotorelacji i filmu:
Kategoria: mp3
PPAG 2016 dzień siódmy!
Dziś pątnicy z Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę wędrowali na CHWAŁĘ BOGU! Jak zawsze zachęcamy do lektury i fotogalerii! Polecamy też film:
Kategoria: mp3
PPAG 2016 dzień szósty!
Dziś idący w Pieszej Pielgrzymce Archidiecezji Gnieźnieńskiej pochylali się DUCHEM ŚWIĘTYM. Warto zgłębić tematykę konferencji. warto też zobaczyć fotogalerię! Polecamy również materiał filmowy:
Kategoria: mp3
PPAG 2016 dzień piąty!
WIARA I NAWRÓCENIE były tematem kolejnych rozważań w trakcie Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę. Zachęcamy także do oglądania galerii fotografii! 
Kategoria: mp3
PPAG 2016 dzień czwarty!
 JEZUS ŹRÓDŁEM UZDROWIENIA I ZBAWIENIA to temat rozważań dzisiejszego dnia podczas Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę. Zachęcamy do zapoznania się z tematem piątkowej wędrówki. Polecamy też fotorelację i film:
Kategoria: mp3
PPAG 2016 dzień trzeci!
Dziś w trzecim dniu pielgrzymowania pątnicy idący w Pieszej Pielgrzymce Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę pochylili się nad GRZECHEM. Materiały z tego dnia znajdziecie tutaj, polecamy też fotorelację i film:
Kategoria: mp3
PPAG 2016 dzień drugi!
Dziś pątnicy z archidiecezji gnieźnieńskiej poznawali BOŻĄ MIŁOŚĆ! Materiały i konferencje znajdziecie tutaj! Warto też zobaczyć fotografie i film:

Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto

Dodaj zdjęcie

Wyślij nam swoje zdjęcie z Pielgrzymki.

Wszystkie zdjęcia opublikujemy w naszej galerii.

Imię


Miasto


Tytuł zdjęcia


Opis zdjęcia
Przesłanie zdjęć, historyjek, filmików etc (materiałów) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i wielokrotne publikowanie tych materiałów w serwisie internetowym www.radioplus.pl oraz na antenie radia Plus.
Przesłanie materiałów jest równoznaczne ze złożeniem zapewnienia, iż przesyłającemu przysługują wszelkie niezbędne prawa, tym autorskie prawa majątkowe  w stosunku do nadesłanych materiałów mających charakter utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie niezbędnym dla publikacji, oraz wyrażenia zgody na publikację przez osoby trzecie. Przesyłający oświadcza również, że materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą naruszały przepisów prawa, ani jakichkolwiek prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunków W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, przesyłający zwolni nadawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem osób trzecich. Ponadto, w odniesieniu do treści oświadczenia dotyczącego posiadania praw do dysponowania materiałami  przesyłający oświadcza, że nadawca nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz osób trzecich bądź organizacji reprezentujących twórców i uprawnionych z tytułu praw pokrewnych, tak z Polski, jak i z zagranicy.
Przesłanie materiałów  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przesyłającego  na podanie  jego danych osobowych tj. imienia i nazwy miejscowości oraz zgody na umieszczanie pod materiałami komentarzy.