Pielgrzymka z Twojego miasta

strona główna - podcasty

Kategoria: mp3
"Idźcie i głoście" Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę!
W tym roku pielgrzymi wyruszą spod grobu Św. Wojciecha 28 lipca! Zostało niewiele czasu aby podjąć decyzję i się zapisać! Przypominamy, że w grupach kolorowych powstają grupy regionalne, odpowiadające czterem regionom: gnieźnieńskiemu, inowrocławskiemu, wągrowieckiemu, wrzesińskiemu....
Kategoria: mp3
PPAG 2016 wejście na Jasną Górę!
Ponad 1100 pielgrzymów z grup kolorowych i promienistych dotarło na Jasną Górę! Jak podkreślali w relacjach radiowych pątnicy z Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę tego nie da się opisać słowami... dlatego zachęcamy do oglądania fotografii! 
Kategoria: mp3
PPAG 2016 dzień ósmy!
Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej o krok od Jasnej Góry! Dziś tematem rozważań pątników był KOŚCIÓŁ - MÓJ DOM! Tradycyjnie zachęcamy do oglądania fotorelacji i filmu:
Kategoria: mp3
PPAG 2016 dzień siódmy!
Dziś pątnicy z Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę wędrowali na CHWAŁĘ BOGU! Jak zawsze zachęcamy do lektury i fotogalerii! Polecamy też film:
Kategoria: mp3
PPAG 2016 dzień szósty!
Dziś idący w Pieszej Pielgrzymce Archidiecezji Gnieźnieńskiej pochylali się DUCHEM ŚWIĘTYM. Warto zgłębić tematykę konferencji. warto też zobaczyć fotogalerię! Polecamy również materiał filmowy:
Kategoria: mp3
PPAG 2016 dzień piąty!
WIARA I NAWRÓCENIE były tematem kolejnych rozważań w trakcie Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę. Zachęcamy także do oglądania galerii fotografii! 
Kategoria: mp3
PPAG 2016 dzień czwarty!
 JEZUS ŹRÓDŁEM UZDROWIENIA I ZBAWIENIA to temat rozważań dzisiejszego dnia podczas Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę. Zachęcamy do zapoznania się z tematem piątkowej wędrówki. Polecamy też fotorelację i film:
Kategoria: mp3
PPAG 2016 dzień trzeci!
Dziś w trzecim dniu pielgrzymowania pątnicy idący w Pieszej Pielgrzymce Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę pochylili się nad GRZECHEM. Materiały z tego dnia znajdziecie tutaj, polecamy też fotorelację i film:
Kategoria: mp3
PPAG 2016 dzień drugi!
Dziś pątnicy z archidiecezji gnieźnieńskiej poznawali BOŻĄ MIŁOŚĆ! Materiały i konferencje znajdziecie tutaj! Warto też zobaczyć fotografie i film:
Kategoria: mp3
PPAG 2016 ruszyła w drogę!
Tradycyjnie pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej idą na Jasną Górę w grupach promienistych i kolorowych, jednak w zmienionej formie. Zamiast trzynastu mniejszych idzie sześć większych grup odpowiadających powołanym niedawno rejonom duszpasterskim. Są więc dwie grupy gnieźnieńskie,...

Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto

Dodaj zdjęcie

Wyślij nam swoje zdjęcie z Pielgrzymki.

Wszystkie zdjęcia opublikujemy w naszej galerii.

Imię


Miasto


Tytuł zdjęcia


Opis zdjęcia
Przesłanie zdjęć, historyjek, filmików etc (materiałów) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i wielokrotne publikowanie tych materiałów w serwisie internetowym www.radioplus.pl oraz na antenie radia Plus.
Przesłanie materiałów jest równoznaczne ze złożeniem zapewnienia, iż przesyłającemu przysługują wszelkie niezbędne prawa, tym autorskie prawa majątkowe  w stosunku do nadesłanych materiałów mających charakter utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie niezbędnym dla publikacji, oraz wyrażenia zgody na publikację przez osoby trzecie. Przesyłający oświadcza również, że materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą naruszały przepisów prawa, ani jakichkolwiek prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunków W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, przesyłający zwolni nadawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem osób trzecich. Ponadto, w odniesieniu do treści oświadczenia dotyczącego posiadania praw do dysponowania materiałami  przesyłający oświadcza, że nadawca nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz osób trzecich bądź organizacji reprezentujących twórców i uprawnionych z tytułu praw pokrewnych, tak z Polski, jak i z zagranicy.
Przesłanie materiałów  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przesyłającego  na podanie  jego danych osobowych tj. imienia i nazwy miejscowości oraz zgody na umieszczanie pod materiałami komentarzy.