Pielgrzymka z Twojego miasta

strona główna - podcasty

Kategoria: mp3
Jak śpiewać, żeby nie stracić głosu?
 Podczas pielgrzymki w większości grup sporo czasu poświęca się na śpiew. Czy istnieje metoda, dzięki której długie korzystanie z gardła nie doprowadzi do utraty głosu? Według Piotra Michnowskiego, wielokrotnego muzycznego w łódzkiej pielgrzymce, przede wszystkim...
Kategoria: mp3
Nastawienie...
 Nastawienie, przygotowanie mentalne...posłuchajcie!
Kategoria: mp3
Bagaż - sprawa kluczowa
Bagaż podręczny i bagaż główny - kwestia ważna nie tylko w samolocie. Co wziąć, co jest najważniejsze, co trzeba mieć przy sobie?  
Kategoria: mp3
W ciszy
Kilka słów, dla tych którzy chcieliby pomilczeć
Kategoria: mp3
Pielgrzymkowe przygotowania czas zacząć...
Na początek kondycja...co zrobić? Zapraszamy...  

Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto

Dodaj zdjęcie

Wyślij nam swoje zdjęcie z Pielgrzymki.

Wszystkie zdjęcia opublikujemy w naszej galerii.

Imię


Miasto


Tytuł zdjęcia


Opis zdjęcia
Przesłanie zdjęć, historyjek, filmików etc (materiałów) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i wielokrotne publikowanie tych materiałów w serwisie internetowym www.radioplus.pl oraz na antenie radia Plus.
Przesłanie materiałów jest równoznaczne ze złożeniem zapewnienia, iż przesyłającemu przysługują wszelkie niezbędne prawa, tym autorskie prawa majątkowe  w stosunku do nadesłanych materiałów mających charakter utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie niezbędnym dla publikacji, oraz wyrażenia zgody na publikację przez osoby trzecie. Przesyłający oświadcza również, że materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą naruszały przepisów prawa, ani jakichkolwiek prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunków W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, przesyłający zwolni nadawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem osób trzecich. Ponadto, w odniesieniu do treści oświadczenia dotyczącego posiadania praw do dysponowania materiałami  przesyłający oświadcza, że nadawca nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz osób trzecich bądź organizacji reprezentujących twórców i uprawnionych z tytułu praw pokrewnych, tak z Polski, jak i z zagranicy.
Przesłanie materiałów  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przesyłającego  na podanie  jego danych osobowych tj. imienia i nazwy miejscowości oraz zgody na umieszczanie pod materiałami komentarzy.