Pielgrzymka z Twojego miasta
wróć do strony głównej

PPAG 2017 w oku kamery :)

28-07-2017

Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę zmierza w kierunku Czarnej Madonny! Grupa medialna codziennie rejestruje to co dzieje się na jej trasie. Warto zobaczyć jak wygląda samo centrum wydarzeń!

Podziel się ze znajomymi
Malaysian Airlines / wikimedia.org
PPAG
Po mszy rozpoczynające pielgrzymkę pątnicy jak zawsze ruszają w kierunku Jasnej Góry...
 

A tak wyglądała późniejsza wędrówka...


Dzień II. Idźcie i głoście to tegoroczne hasło pielgrzymki. Jak je rozumieją sami pielgrzymi? 


Dzień III. Trasa: Przybysław, Komorze, Żerniki - Broniszewice i Grodzisko


Dzień V. Kościelna Wieś - Kalisz - Wolica - Godziesze Wielkie - Aleksandria - Brzeziny


Dzień VI
Zdjęcia i pozostałe wieści z trasy pielgrzymki znajdziecie tutaj!

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto

Dodaj zdjęcie

Wyślij nam swoje zdjęcie z Pielgrzymki.

Wszystkie zdjęcia opublikujemy w naszej galerii.

Imię


Miasto


Tytuł zdjęcia


Opis zdjęcia
Przesłanie zdjęć, historyjek, filmików etc (materiałów) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i wielokrotne publikowanie tych materiałów w serwisie internetowym www.radioplus.pl oraz na antenie radia Plus.
Przesłanie materiałów jest równoznaczne ze złożeniem zapewnienia, iż przesyłającemu przysługują wszelkie niezbędne prawa, tym autorskie prawa majątkowe  w stosunku do nadesłanych materiałów mających charakter utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie niezbędnym dla publikacji, oraz wyrażenia zgody na publikację przez osoby trzecie. Przesyłający oświadcza również, że materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą naruszały przepisów prawa, ani jakichkolwiek prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunków W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, przesyłający zwolni nadawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem osób trzecich. Ponadto, w odniesieniu do treści oświadczenia dotyczącego posiadania praw do dysponowania materiałami  przesyłający oświadcza, że nadawca nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz osób trzecich bądź organizacji reprezentujących twórców i uprawnionych z tytułu praw pokrewnych, tak z Polski, jak i z zagranicy.
Przesłanie materiałów  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przesyłającego  na podanie  jego danych osobowych tj. imienia i nazwy miejscowości oraz zgody na umieszczanie pod materiałami komentarzy.