XIII Kolorowy Rajd Integracyjno-Sportowy - WTZ Kłecko

12-05-2017

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Kłecku zaprasza na XIII Kolorowy Rajd Integracyjno - Sportowy o tematyce wojskowej, który odbędzie się w sobotę 20 maja!

Podziel się ze znajomymi
WTZ
WTZ | Kłecko
XIII Kolorowy Rajd Integracyjno – Sportowy ma jak zawsze na celu upowszechnianie sportu, popularyzacja czynnych form wypoczynku, promocja zdrowego stylu życia, upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności kraju, turystyki i krajoznawstwa jak również ukazanie uczestnikom rajdu piękna Ziemi Kłeckiej i integrację środowisk niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi.

Rajd odbędzie się w sobotę 20 maja w trzech grupach:

1.Uczniowie Szkół Podstawowych (grupa pierwsza):
Brzozogaj – Kłecko (9 km)
Start: godz. 08:30 (przy pomniku w Brzozogaju)
Kierownik trasy: Hanna Dolata, Barbara Wojtkowiak

2.Uczniowie Gimnazjum i starsi (grupa druga):
Brzozogaj – Kłecko (9 km)
Start: godz. 09:30 (przy pomniku w Brzozogaju)
Kierownik trasy: Agata Kujawska, Dorota Nowak

3. Osoby ze słabszą kondycją (grupa trzecia):
WTZ Kłecko – jezioro Świniary – WTZ Kłecko (3 km)
Kierownik trasy: Sandra Parcheta, Iga Włodarczyk
Start: godz. 9:30

Meta rajdu zlokalizowana będzie na terenie WTZ w Kłecku, ul. Targowa 6.               

Osoby z poza Kłecka będą mogły dojechać na rajd autobusem z napisem „Rajd”, który będzie czekał w Gnieźnie, przy ul. Dworcowej 13 (okolice Klubu Lokomotywa). Odjedzie on na Start o godz. 8:00 (dla grupy pierwszej), o godz. 9:00 (dla grupy drugiej i trzeciej). Przejazd jest bezpłatny. 
Uczestników, którzy dojadą własnym środkiem transportu prosimy o przybycie na miejsce zbiórki zgodnie z podanym planem.

W tym roku tematem przewodnim rajdu jest wojskowość. Atrakcją będzie pokaz pojazdów wojskowych oraz przewóz uczestników rajdu tymi pojazdami. Obowiązują barwy wojskowe.
Przeprowadzone też będą konkursy:

1.Muzyczny. Wystarczy przygotować piosenkę wojskową, bądź napisać własną. 
2.Na najciekawszą musztrę. 
3.Wiedzy o tematyce wojskowej.
Zaplanowano tez liczne konkursy sprawnościowe o których przeczytacie tutaj.

Dodatkowo na mecie odbędzie się kiermasz prac uczestników WTZ Kłecko.

W rajdzie mogą brać udział drużyny oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział tylko z opiekunem – osobą dorosłą.
Uczestników Rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Wszystkie drużyny powinny posiadać apteczkę.

Chęć udziału w Rajdzie można zgłaszać do 18 maja na adres WTZ Kłecko im. H. Bujarskiej, ul. Targowa 6; 62-270 Kłecko, (061) 425 57 88 (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia). Na karcie zgłoszeń należy podać nazwiska uczestników oraz kierownika drużyny. Wpisowe wynosi 5,00 zł i należy je wpłacać w WTZ Kłecko, lub przelewem na konto: BS GNIEZNO 3090650006 0070 0700 04590002,  z dopiskiem „rajd”.      

Uczestnicy rajdu otrzymają znaczek rajdowy, stempel okolicznościowy, posiłek, herbatę, kawę, prawo do udziału w konkursach  i innych atrakcjach.

Patronat medialny: Radio PLUS Gniezno
 
 

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto