Zapraszamy na rekolekcje Spotkań Małżeńskich do Gniezna!

07-02-2019

Radio PLUS Gniezno serdecznie zaprasza na weekendowe rekolekcje małżeńskie, które odbędą się od 22 do 24 lutego w Centrum Edukacyjno – Formacyjnym!

Podziel się ze znajomymi
Rekolekcje
Rekolekcje | Spotkania Małżeńskie
Rekolekcje Spotkania Małżeńskie przeznaczone są dla wszystkich małżeństw, które pragną, aby ich małżeńska miłość się rozwijała, bez względu na wiek, staż małżeński, zaangażowanie religijne i wyznanie, mogą okazać się również pomocne dla małżeństw, które przeżywają problemy i trudności w porozumiewaniu się oraz dla małżeństw w sytuacjach kryzysu.

Co bardzo ważne rekolekcje te nie są wykładami ani terapią grupową, w czasie której małżeństwa opowiadają sobie wzajemnie o swoich problemach. Uczestnicy zainspirowani przez prowadzących prowadzą własny dialog małżeński we dwoje, na osobności i nie opowiadają się z niego przed nikim. 

Rekolekcje te, nie mają też charakteru modlitewnego, a ze względu na udział małżeństw z różnym zaangażowaniem religijnym, bądź niewierzących – organizatorzy proponują indywidualne, w zależności od potrzeb, religijne zaangażowanie. Codziennie odbywa się Msza św., można też skorzystać z sakramentu pojednania.

Rekolekcje wiążą się z wyjazdem do Domu Rekolekcyjnego (Centrum Edukacyjno – Formacyjne, Gniezno ul. Seminaryjna 2) oraz uczestnictwem w całości programu, tj. od piątku 22 lutego (od godziny 17.00) do niedzieli 24 lutego (do obiadu). Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i noclegi na miejscu - każde małżeństwo ma zapewniony własny pokój.

Zapisy i wszelkie informacje dotyczące kosztów udziału można uzyskać dzwoniąc pod numer 513 806 120. Zapisy prowadzone są też drogą elektroniczną: gniezno@spotkaniamalzenskie.pl

 
Poniżej szczegóły dotyczące międzynarodowego ruchu jakim są Spotkania Małżeńskie:
 
  
SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE
 
Spotkania Małżeńskie są ruchem rekolekcyjnym mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś - w przypadku nieporozumień - pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami. 

Na rekolekcje dla małżeństw „Spotkania Małżeńskie” przyjeżdżają ludzie w różnym wieku, o różnym stażu małżeńskim, różnym poziomie wiedzy i zaangażowania religijnego, z różną skalą uczuć łączących lub dzielących małżonków. Na weekend mogą przyjeżdżać zarówno tzw. „dobre małżeństwa” jak i małżeństwa przeżywające poważne konflikty, często będące nawet na etapie rozmów o rozwodzie. Program jest tak ułożony, że pozwala każdej parze spojrzeć na własne życie w duchu miłości, oparty jest na nowoczesnej wiedzy z zakresu psychologii komunikacji i teologii.

Spotkania Małżeńskie umacniają małżeństwo od wewnątrz, a tym samym zostaje umocniony Kościół w swej podstawowej komórce. Od więzi męża i żony zależą w dużym stopniu relacje rodziców z dziećmi, z dalszą rodziną, z innymi ludźmi. Jeżeli w domu panuje miłość i rodzina promieniuje nią na zewnątrz, to jej duch udziela się innym …

Szczególną formą pracy niektórych ośrodków są rekolekcje dla:
małżeństw oczekujących na adopcję dziecka,
małżeństw cywilnych w powtórnych związkach po rozwodzie, na których proponujemy refleksję nad chrześcijańskimi drogowskazami dla nich,
oraz formacja porekolekcyjna (spotkania porekolekcyjne, turnusy wakacyjne, rekolekcje pogłębiające).

Spotkania Małżeńskie prowadzą cykle „Wieczorów dla Zakochanych” oraz „Rekolekcji dla Narzeczonych”, które spełniając wymagania Kościoła w zakresie katechez przedmałżeńskich przygotowują do sakramentu małżeństwa. W obu programach podstawową metodą jest praca własna narzeczonych. Inspirują do niej wprowadzenia i świadectwa małżeństw oraz kapłanów – animatorów Spotkań Małżeńskich. Uczestnicy – w swoich parach – mają możliwość pełniejszego poznania własnych cech osobowości i oczekiwań, a także ustalenia wspólnej hierarchii ważności spraw w życiu. Uczą się również jak rozwiązywać konflikty i jak budować autonomię swojego związku. Odkrywają, czym jest naprawdę sakrament małżeństwa, rozpoznają miejsce wiary w swoim życiu. Dowiadują się podstawowych spraw z zakresu nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie. W tych rekolekcjach można uczestniczyć tylko parami.

Spotkania Małżeńskie opracowały specjalny program rekolekcji dla kapłanów, osób życia konsekrowanego i alumnów. Celem ich uczestnictwa jest doświadczenie dialogu z Panem Bogiem, z samym sobą, a czasem również ze współbratem/współwsiostrą lub między alumnami seminarium duchownego. Owocem uczestnictwa jest w rekolekcjach jest pogłębienie dialogu z Panem Bogiem, lepsze przygotowanie do pracy duszpasterskiej, zwiększenie własnego zaangażowania w życie kapłańskie oraz odnowienie/pogłębienie więzi ze wspólnotą kapłańską/seminaryjną. 
Zasady dialogu, które przekazujemy podczas rekolekcji: bardziej słuchać niż mówić, bardziej dzielić się niż dyskutować, bardziej rozumieć niż oceniać, a nade wszystko przebaczać - pozwalają bardziej spotkać się z Panem Bogiem i ze sobą.

Program rekolekcji – pytania proponowane do dialogu inspirują małżonków i osoby duchowne, do wnikliwego przyjrzenia się sobie samemu, swojej sferze emocjonalnej i wolitatywnej oraz swoim relacjom w małżeństwie, wspólnocie i z Chrystusem, ułatwiają również zrozumienie siebie samego oraz ludzi, wśród których żyją i pracują. Proponowane warsztaty pomagają małżeństwom i osobom duchownym odnaleźć dobro, które jest w nich samych. Może się w ten sposób dokonać umocnienie ich powołania do małżeństwa/ kapłaństwa.
Świadczą o tym wypowiedzi uczestników w rekolekcjach „Spotkania Małżeńskie”, które mówią o odkryciu wartości dialogu lub upewnieniu się, że jest on jedyną dobrą drogą:
 
- Nauczyłem się, że nie wszystko, co jest dla mnie oczywiste, jest oczywiste dla żony.
- Stało się dla mnie ważne, by nie przerywać w czasie rozmowy, lecz dopytać, o co chodzi, starać się zrozumieć.
- Zobaczyłam, że budowanie więzi małżeńskiej to proces. Jednym spotkaniem się tego nie załatwi. Teraz czas na życie.
- Zobaczyłam mojego męża od zupełnie innej strony, odkryłam jego cechy osobowości, uczucia, o które go nigdy nie podejrzewałabym, gdybyśmy byli na takim weekendzie 15 lat temu, nasze życie potoczyłoby się zupełnie inaczej.
Świadczą o tym również świadectwa kapłanów, którzy uczestniczyli w naszych rekolekcjach:
- To były dla mnie prawdziwe rekolekcje kapłańskie – powiedział ks. Edmund na zakończenie rekolekcji Spotkania Małżeńskie. Od tego czasu, jak tylko obowiązki duszpasterskie mu pozwalają, wyjeżdża na ten jedyny w swoim rodzaju weekend dla małżeństw.
– Zrobiłem kolejny krok w kierunku dialogu z Jezusem, ponownie odkryłem swoje powołanie - powiedział inny kapłan po uczestniczeniu w tych rekolekcjach.
Kapłani i alumni podkreślali po weekendzie wartość przeżycia tego programu razem z małżeństwami. Świadectwa zaangażowania małżonków w ich własny dialog, inspirowały kapłanów/alumnów oraz były wyjątkową sposobnością zetknięcia się z życiem i problemami ludzi, do których są posłani.

Kiedyś jedno z małżeństw będące na rekolekcjach powiedziało, że „Weekend (rekolekcje) pozwolił nam na odnowienie naszego małżeństwa, ale równocześnie ukazał nową twarz Kościoła. Zobaczyliśmy Kościół, jako wspólnotę ludzi wierzących, delikatnych i umiejących słuchać. Właśnie wtedy zapragnęliśmy być w takim Kościele”. 

Charyzmat dialogu

Dialog jest zwyczajną drogą Kościoła podkreślaną w wielu dokumentach Papieskich, jednakże sposób jego odczytania, oparcie na podstawach komunikacji interpersonalnej, teologii i nauczaniu Kościoła, jest w ewangelizacji formą nową w swym przejawie. Dialog – tak jak został odczytany w naszym Stowarzyszeniu –  prowadzi do spotkania osób, komunii osób (communio personarum)  dzięki zasadom:
bardziej słuchać niż mówić,
bardziej rozumieć niż oceniać,
bardziej dzielić się sobą, niż dyskutować,
a nade wszystko przebaczać.
Te trzy zasady dialogu odnosimy do:
więzi z samym sobą
więzi ze współmałżonkiem
więzi z dziećmi i dalszymi członkami rodziny
więzi z innymi ludźmi
więzi  przenikającej wszystkie powyższe - więzi z Panem Bogiem 

Spotkania Małżeńskie w nurcie nowej ewangelizacji

W ogłoszonych 4 marca br. Lineamentach Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji przygotowanych na najbliższy Synod Biskupów, zacytowany został apel Ojca Świętego Jana Pawła II o ewangelizację: „nową w swym zapale, w metodach i w przejawach”. Było to zarazem wezwanie do odwagi „próbowania nowych dróg w obliczu nowych okoliczności, w których Kościół ma głosić dzisiaj Ewangelię” (Lineamenta 5). W Spotkaniach Małżeńskich odkryliśmy, że rozpoznanie naszego charyzmatu i służenie nim w Kościele, czytelnie wpisuje się w ewangelizację „nową w swym zapale, metodach i przejawach”, a zarazem w dotychczasowe doświadczenie Kościoła i jego drogę ewangelizacji. Odczytujemy to, jako dar Ducha Świętego, który przyjmujemy w kontekście słów św. Pawła zacytowanych na początku Linementów: Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! (1 Kor 9, 16). Biada nam, gdybyśmy nie głosili charyzmatu Spotkań Małżeńskich.
Informacje ogólne Spotkaniach Małżeńskich

Spotkania Małżeńskie są międzynarodowym prywatnym stowarzyszeniem wiernych, posiadającym w Kościele osobowość prawną i działającym na podstawie Dekretu Papieskiej Rady ds. Świeckich nr 752/09/S-61/B-109. Stowarzyszenie ma na celu odnawianie więzi męża i żony ze sobą i z Bogiem na podobieństwo miłości Chrystusa i Kościoła (por. Ef 5,21-33). Charyzmatem Spotkań Małżeńskich jest dar spotkania osób, do którego prowadzi dialog. Członkami Stowarzyszenia są Animatorzy, którzy chcą żyć postawą dialogu i dzielić się tym darem z innymi. Podstawową formą pracy są spotkania o charakterze rekolekcji zamkniętych. Misją Stowarzyszenia jest objęcie przez różne formy pracy jak największej ilości uczestników - małżeństw oraz par przygotowujących się do małżeństwa. Wszystkie formy pracy są otwarte dla osób bez względu na wiek, staż, wykształcenie, zaangażowanie religijne. Uczestniczy wiele małżeństw będących daleko od Kościoła. Spotkania Małżeńskie są także otwarte na uczestniczenie par żyjących w związkach nieuregulowanych z Kościołem. 

Aktualnie istnieje ok. 50 ośrodków Spotkań Małżeńskich, z których 27 znajdują się w Polsce, a pozostałe na Białorusi, w Kazachstanie, na Litwie, Łotwie, Mołdawii, w Rosji i na Ukrainie. W tym ostatnim kraju działa zarówno łacińska, jak i greckokatolicka gałąź Stowarzyszenia. Inspirujemy powstanie analogicznego Stowarzyszenia w Cerkwi Prawosławnej w Rosji. Od początku istnienia Ruchu przeprowadzonych ponad 2000 serii rekolekcji zamkniętych dla małżeństw, w których uczestniczyło ponad 20 tys. małżeństw. Podobna liczba uczestników została w Spotkaniach Małżeńskich przygotowana do sakramentu małżeństwa.  

Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są dwudniowe rekolekcje o charakterze warsztatów. W czasie ich trwania nie ma tradycyjnych konferencji ani katechez. Rekolekcje te nie są wykładami ani terapią grupową, w czasie której małżeństwa opowiadają sobie wzajemnie o swoich problemach. Uczestnicy zainspirowani przez prowadzących prowadzą własny dialog małżeński we dwoje, na osobności i nie opowiadają się z niego przed nikim. Zapewniamy pełną intymność. Odpowiednio przygotowani animatorzy (małżeństwa i kapłani) wprowadzają uczestników do pracy własnej, polegającej na nauce i doświadczeniu dialogu. Praca ta prowadzona jest przez małżonków wyłącznie we dwoje a w przypadku kapłanów z samym sobą lub z innym kapłanem. Żadne sprawy łączące lub dzielące małżonków uczestniczących nie są ujawniane w grupie. 
Rekolekcje te, nie mają też charakteru modlitewnego, a ze względu na udział małżeństw z różnym zaangażowaniem religijnym, bądź niewierzących - proponujemy indywidualne, w zależności od potrzeb, religijne zaangażowanie. Codziennie odbywa się Msza św., można też skorzystać z sakramentu pojednania.

Uczestnictwo w Spotkaniach Małżeńskich wiąże się z wyjazdem do domu rekolekcyjnego. Rekolekcje rozpoczynają się w piątki o godz. 17:00, a kończą w niedziele ok. godz. 15:00. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie. Konieczny jest udział obojga małżonków, bez dzieci, na całości programu.
 

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto