Zapraszamy do udziału w konkursie "Moje miasto Gniezno - przedszkolaki na szlaku gnieźnieńskich królików".

07-03-2019

Dyrekcja Przedszkola nr 8 "Mali Polanie" w Gnieźnie, zaprasza do udziału w konkursie "Moje miasto Gniezno - przedszkolaki na szlaku gnieźnieńskich królików" , którego patronem medialnym jest Radio PLUS Gniezno.

Podziel się ze znajomymi
Konkurs
Konkurs | Przedszkole nr 8
 Konkurs będzie miał dwa etapy: 
 
- w pierwszym dzieci biorące udział w konkursie przygotują prace plastyczne
 
 
- w drugim wezmą udział w quizie wiedzy ogólnej o mieście Gnieźnie 
 
 
    1. Cele konkurs u: 
 
    * znajomość symboli lokalnych i narodowych; 
    * propagowanie wiedzy o swoim rodzinnym mieście wykorzystując króliki rozmieszczone na terenie miasta; 
    * kształtowanie więzi emocjonalnych ze swoim miejscem zamieszkania; 
    * sprawdzenie wiadomości dzieci z zakresu znajomości legend oraz Traktu Królewskiego; 
    * odkrywanie bogactwa regionalnego, dziedzictwa kulturowego i uświadomienie potrzeby jego ochrony; 
    * kształtowanie umiejętności współpracy w zespole; 
    * integracja środowisk przedszkolnych; 
    * inspirowanie dzieci do aktywności twórczej, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej; 
    * rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci. 
 
 
Przedmiot konkursu: 
 
    * prezentacja wiedzy o swoim mieście w formie quizu; 
    * przedstawienie prac plastycznych dotyczących królików gnieźnieńskich; 
    * zabawy utrwalające historię związaną z naszym miastem takie jak np.: 
    * „Królik-Murarz” (nawiązujący do XIX-wiecznej odbudowy miasta), 
    * „Królik-Bogaty kupiec” (nawiązujący do gnieźnieńskich jarmarków); 
 
 
Finał konkursu odbędzie się 28 marca o godz. 9:30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. 

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto