Województwo lubuskie ma się dobrze

19-09-2016

Dynamicznie się rozwija – to ocena marszałek Elżbiety Anny Polak po prezentacji wykonania budżetu woj. lubuskiego w pierwszym półroczu tego roku.

Podziel się ze znajomymi
Z danych przedstawionych sejmikowi lubuskiemu wynika, że dochody województwa zostały zrealizowane na poziomie 45%. To znaczy, że do kasy Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 212 mln zł. W tym udziały z podatków: CIT i PIT – wynoszą po 45 mln zł.

Marszałek Elżbieta Anna Polak

Dla Urzędu Marszałkowskiego priorytetem w tym roku jest szybkie wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W pierwszym półroczu tego roku 2,5 mln przeznaczono na budowę bazy Lotniczego Pogotowia ratunkowego w Gorzowie, 4 mln zł na budowę gorzowskiej radioterapii, 2 mln zł na remont Teatru Osterwy i 79 mln zł na budowę dróg lokalnych.
Wg skarbnik województwa Józefy Chaleckiej, nie ma niebezpieczeństwa niewykonania budżetu, a wydatki i dochody są na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym.

Józefa Chalecka

Pełny wykaz zaplanowanych i zrealizowanych do sierpnia znajdziecie na stronie Urzędu Marszałkowskiego.
Elżbieta Anna Polak
Józefa Chalecka

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto