Poznaliśmy Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku 2017

07-06-2018

Wystawa "Malczewscy. Figura syna" Zachodniopomorskim Wydarzeniem Muzealnym Roku 2017.

Podziel się ze znajomymi
"Malczewscy. Figura syna".
"Malczewscy. Figura syna". | fot. michał wojtarowicz
Komisja konkursowa w składzie: Anna Bartczak, Eryk Krasucki, Paweł Migdalski, Bogdan Twardochleb, Przemysław Wraga oceniła zgłoszenia 10 muzeów w dwóch kategoriach „Wystawa” oraz „Działalność edukacyjno-popularyzatorska”. Komisja postanowiła  przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii „Działalność edukacyjno-popularyzatorska”
– wyróżnienie dla pani Krystyny Rypniewskiej z Muzeum w Koszalinie za projekt „Witraże na Pomorzu Zachodnim” - za podjęcie trudnego, rzadko opracowywanego tematu w spójny sposób i połączenie działań naukowych z edukacyjnymi 
– nagrodę dla pana Przemysława Antczaka z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie - za projekt  „Tajemnice kamienicy” – za konsekwentne wyjście ze swoimi działaniami poza mury muzealne i za docieranie wraz ze społecznością lokalną w różnym wieku w miejsca dotąd słabo rozpoznane, a ważne z punktu widzenia historii lokalnej.

w kategorii „Wystawa”
– wyróżnienie dla zespołu w składzie Marta Bierca, Monika Ogiewa-Sejnota, Piotr Tarnawski z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie – za odkrywanie historii lokalnej w oparciu o szerokie kwerendy źródłowe i wpuszczenie historii „na szerokie tory”
 – nagrodę dla pani Beaty Małgorzaty Wolskiej za wystawę  z Muzeum Narodowego w Szczecinie „Malczewscy. Figura syna” – za odkrywcze, nowatorskie przedstawienie twórczości i postaci artystów wydawałoby się dobrze znanych.
 
Nagroda przyznawana jest przez Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Fundatorem nagród jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto