Kontrole stoisk z choinkami

13-12-2017

Straż Miejska prowadzi kontrole punktów sprzedaży choinek. Funkcjonariusze zwracają uwagę na to, czy sprzedawane drzewka pochodzą z legalnych plantacji i zostały dopuszczone do wycinki.

Podziel się ze znajomymi
Kontrole stoisk z choinkami
Kontrole stoisk z choinkami | fot. Straż Miejska M. St. Warszawy

Sprzedawane w Warszawie choinki muszą być tylko z legalnych wycinek, a handel odbywa się za zgodą zarządcy terenu i w miejscach do tego wyznaczonych. Osoba prowadząca sprzedaż świątecznych drzewek musi pamiętać o wielu  formalnościach. Strażnicy wymagają od sprzedawców dowód zakupu drzewek wraz  ze wskazaniem źródła pochodzenia lub zgoda na wycinkę drzew. Dodatkowo przy kontroli potrzebny jest  dokument potwierdzający legalność zajęcia terenu oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Kontrole dotyczą punktów  sprzedaży prowadzonych przez pośredników, którzy drzewka zakupują w hurtowniach, jak i też stoiska prowadzone przez samych hodowców. Dodatkowo drzewka sprzedawane przez pośredników muszą posiadać specjalne metki, a sprzedawca musi posiadać przy sobie dowód ich zakupu.

 

Poprzez kontrole strażnicy chcą przede wszystkim wyeliminować przypadki wprowadzania do sprzedaży roślin pochodzących z kradzieży.  To, czy drzewko, które przynosimy do naszego domu, pochodzi z legalnego źródła, ma naprawdę duże znaczenie. Kupując rośliny pochodzące ze specjalnych hodowli przyczyniamy się do ochrony lasów przed dziką wycinką, która niszczy leśny ekosystem. 

  
Kontrole prowadzone są na terenach miejskich, gminnych oraz spółdzielczych. W wybrane dni działania zostaną przeprowadzone wspólnie z przedstawicielami ZDM. Straż miejska podkreśla, jednak, że każdego roku kontrole wypadają bardzo pozytywnie. Sprzedający znają swoje obowiązki, dbają o dopełnienie niezbędnych formalności i okazują strażnikom komplet dokumentów. Dbają również o porządek na terenie, gdzie prowadzony jest handel. Kontrole będą prowadzone do Wigilii. 
 

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto