Zbiórka po nowemu

17-03-2017

Już nie z wyznaczonych terenów, a spod samych nieruchomości – tak spółka Urbis od kwietnia do listopada będzie odbierać odpady zielone na terenie Gniezna. Zmieniają się zasady bezpłatnej zbiórki. Dotyczą one Arkuszewa, Dalek, Grunwaldzkiego, Konikowa, Osińca, Kawiar, Piekar, Pustachowy i Skiereszewa.

Podziel się ze znajomymi
Porzucone odpady
Porzucone odpady | Fot: UM Gniezno
Wypełnione worki z odpadami mieszkańcy muszą wystawić w dniu ich wywozu do godz. 6.00 rano bezpośrednio przed swoją nieruchomością. Osobom, które będą składować odpady w nieprzeznaczonych do tego miejscach, grozi mandat do 500 złotych. 
Odpady zielone jak również inne wysegregowane odpady komunalne (szkło, plastik, metale, złom, odpady wielkogabarytowe, budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki itp.) można dostarczać do PSZOK-a (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) mieszczącego się przy ul. B. Chrobrego 21 w soboty w godz. 8.00 - 14.00, dodatkowo od kwietnia do listopada w piątki w godz. 15.00-17.00.  Odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin (trawa, liście i drobne gałęzie) pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych. 


Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto