Spacer z historią po Fordonie

11-10-2017

Na Osiedlu Terenów Nadwiślańskich powstanie atrakcyjna trasa spacerowa. Ma zachęcać do wędrówek po terenach zielonych oraz przypominać historię 4 wsi, które istniały przed przyłączeniem tych terenów do Bydgoszczy. Zadanie zrealizowane będzie w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.

Podziel się ze znajomymi
f
f
Trasa spacerowa powstanie w istniejącym zespole zieleni pomiędzy ulicami Wyzwolenia i Andersa. Jej wytyczenie będzie powiązane ze stworzenie przyjaznego miejsca do wypoczynku dla mieszkańców okolicznych wspólnot mieszkaniowych oraz zespołów zabudowy jednorodzinnej. Wyznaczony szlak pieszy będzie w dużej mierze częścią istniejących już tras komunikacyjnych pieszych. Warto podkreślić, że taki wykorzystanie terenu przewiduje między innymi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z jego zapisami istniejące tereny leśne wykorzystane maja być na Fordoński Park Dzielnicowy. Długość całej trasy , która ma otrzymać formę pętli po głównym przebiegu wyniesie blisko kilometr. Będzie można ją jednak w różny sposób modyfikować. Forma pętli ma zachęcać do wykorzystywania przez biegaczy.

Warto podkreślić, że oprócz drogowskazów (w formie słupów, tablic i kamieni) przewidziano szereg innych udogodnień. Na trasie ustawione będzie kilkanaście  ławek. Poza tym przewidziano też dwie leśne wiaty, oraz dwa stoły z bali z siedziskami, które pozwolą na odpoczynek lub urządzenie pikniku. Przewidziano tez kosze na śmieci. W dalszym etapie możliwe będzie zagospodarowanie kolejnych terenów leśnych znajdujących się bardziej na południe.

Pomysł utworzenia szlaku i zagospodarowania sosnowych lasów zgłoszony został przez bydgoszczan w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Zdobył on największą liczbę głosów na Terenach Nadwiślańskich. Latem opracowany został projekt. Obecnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy prac  w terenie. Przy sprzyjających warunkach szlak wraz z infrastruktura zostanie wytyczony do końca roku.  

W  latach 70. XX wieku roku do Bydgoszczy przyłączono nie tylko Fordon. W skład Bydgoszczy wszedł wówczas szereg mniejszych wsi oraz Las Gdański. W ten sposób w granicach miasta znalazły się między innymi wsie Zofin (w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia i Orląt Lwowskich) , Pałcz (w rejonie nowej szkoły przy ul. „Bora” Komorowskiego) , Łoskoń (okolice pętli tramwajowej)  i Mariampol (okolice ulicy Sudeckiej). Wszystkie te miejscowości można zobaczyć na archiwalnych mapach. Stąd nowy szlak będzie nosić nazwę „Historia czterech wsi”. Część tablic informacyjnych  ma przybliżać ich historię.

Źródło: www.bydgoszcz.pl


Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto