Stypendium Marszałka

13-10-2017

Warunkiem jego przyznania jest średnia ocen nie mniejsza niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku, a także znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Podziel się ze znajomymi
l
l
Ponad 130 tys. zł przeznaczył Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na stypendia dla zdolnych studentów w roku akademickim 2017/2018. Miesięcznie można otrzymywać nawet 380 zł.
Stypendium przyznawane jest na 9 miesięcy. Mogą się o nie ubiegać osoby kontynuujące studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia magisterskie, zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych.

Wnioski można składać do 27 października.

Warunkiem jego przyznania jest średnia ocen nie mniejsza niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku, a także znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Stypendium przeznaczone jest dla studentów mieszkających na terenie województwa pomorskiego.

Dodatkowe punkty można otrzymać za studiowanie na pomorskiej uczelni, czym Urząd Marszałkowski chce zachęcić żaków do stawiania na Pomorze.
Punktowana jest też aktywność naukowa, artystyczna lub sportowa wnioskującego, np. publikacje w czasopismach branżowych, wystąpienia na konferencjach, zgłaszane patenty i wzory użytkowe oraz nagrody i wyróżnienia w konkursach.

Więcej informacji oraz generator wniosków na stronie Departamentu Rozwoju Gospodarczego.


Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto