Dodatkowe środki dla bezrobotnych

16-05-2018

Są dodatkowe środki na aktywizację bezrobotnych. Głogowski urząd pracy pozyskał na ten cel ponad milion złotych z rezerwy ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Podziel się ze znajomymi
pup
pup
Pieniądze z dodatkowych środków przeznaczone zostaną na realizację kilku programów aktywizacyjnych i pomogą objąć kompleksowym wsparciem prawie sto pięćdziesiąt osób.

Dyrektor urzędu Sławomir Majewski wyjaśnia: Część pieniędzy trafi do głogowskiego szpitala, na wyposażenie i stworzenie nowych miejsc pracy. Kolejna część zostanie poświęcona dla osób po 45. roku życia oraz do osób długotrwale bezrobotnych, które będą mogły korzystać ze wszystkich form wsparcia, takich jak staże, dotacje czy refundacje.

W tym roku na działania aktywizacyjne dla bezrobotnych głogowski pośredniak przeznaczy w sumie blisko siedem milionów złotych. To prawie połowę mniej niż w roku ubiegłym.

We wszystkich urzędach pracy w Polsce są bardzo mocno przycięte pieniądze na aktywizację zawodową. Dlatego pracownicy są specjalnie przygotowani, na pozyskiwanie dotacji z różnych źródeł.- dodaje Sławomir Majewski.

Szczegóły dotyczące programów aktywizacyjnych oraz wnioski znaleźć można na stronie głogowskiego urzędu pracy.


Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto