Festiwal Nauki w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie

12-06-2019

Impreza zaczyna się w czwartek i potrwa do niedzieli. Przyświeca jej hasło „Ścieżki archeologii. Nauka – kultura – popkultura”.

Podziel się ze znajomymi
plakat
plakat
To pierwszy w Polsce festiwal, którego ideą jest ukazanie pełnego oblicza współczesnej archeologii – nauki interdyscyplinarnej, wykorzystującej w swych badaniach nowoczesne osiągnięcia techniki, której dokonania zajmują ważną pozycję w poznawaniu, badaniu i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego oraz są źródłem inspiracji we współczesnej kulturze masowej. W ramach imprezy zaplanowano pokazy, warsztaty, prelekcje oraz seanse filmowe. Będą one eksponowane w ramach trzech ścieżek: nauka, kultura oraz popkultura.
W ramach ścieżki „nauka” odbędą się prezentacje dotyczące metodyki badań i osiągnięć polskiej archeologii. Ukazane zostaną kulisy pracy archeologa: badania wykopaliskowe oraz praca z zabytkami od momentu ich wydobycia z wykopu, aż do ekspozycji na wystawie muzealnej i w publikacji naukowej. 
W ścieżce „kultura” pokazane zostaną instytucje muzealne i skanseny, które chronią dziedzictwo archeologiczne, popularyzują je w formie wystawienniczej, eventowej i wydawniczej. Dopełnieniem tej części będą filmy o tematyce archeologicznej oraz wydawnictwa naukowe.
Całość zamknięta zostanie ścieżką „popkultura”, która skupiać się będzie na licznych archeologicznych inspiracjach obecnych w kulturze masowej. Odbędą się spotkania z pisarzami czerpiącymi garściami z dorobku archeologów, tłumaczami oraz badaczami popkultury. Zaprezentowane zostaną komiksy, gry planszowe, komputerowe oraz inspiracje archeologią w muzyce współczesnej.
Z Łukaszem Gackowskim z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie rozmawiała Justyna Malińska

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto