Jest decyzja w sprawie dworca w Olsztynie

27-01-2020

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał postanowienie dotyczące olsztyńskiego dworca głównego. Utrzymane zostało stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków odmawiające wpisania obiektu do rejestru zabytków.

Podziel się ze znajomymi
rpol
rpol
Od decyzji konserwatora wojewódzkiego odwoływały się olsztyńskie organizacje pozarządowe. Orzeczenie Generalnego Konserwatora Zabytków jest ostateczne w tej instancji.

- Zarówno walory architektoniczne, jak i przestrzenne ww. kompleksu budynków nie uzasadniają wpisania tego zespołu do rejestru zabytków - możemy przeczytać w decyzji podpisanej przez Magdalenę Gawin. - Omawiany zespół nie jest nośnikiem wartości zabytkowych. Jak dodaje Generalny Konserwator Zabytków, olsztyński dworzec jest charakterystycznym, jednak przeciętnym przykładem architektury czasów PRL-u.

Natomiast przekształcenia, którym uległ na przestrzeni lat "zdegradowały pierwotny wyraz architektoniczny oraz obniżyły reprezentację autentycznych rozwiązań projektowych". Rozstrzygnięcie zostało poparte czterema opiniami autorytetów naukowych w dziedzinie architektury i ochrony zabytków. Stronom chcącym skarżyć decyzję pozostaje odwołanie do sądu administracyjnego.

- Czy to definitywnie rozwiąże problem, czas pokaże - przyznaje prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. - Z pewnością bardzo zbliża inwestorów do finalnego rozwiązania. Trzymam kciuki i podzielam zdanie większości mieszkańców, że Olsztyn bardzo potrzebuje nowego, funkcjonalnego i na miarę naszych czasów, dworca.

Z badania opinii mieszkańców wynikło, że 91 proc. pytanych chce nowego dworca, a 82 proc. uważa, że obecny obiekt nie jest zabytkiem.

Teren wokół dworca został dostosowany przez gminę Olsztyn do planowanej przebudowy dworca. Przebudowana została ul. Partyzantów, powstały nowe chodniki, trakty rowerowe. Zmieniony został układ przystanków w ten sposób, by stworzyć zintegrowane centrum przesiadkowe.

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto