„Rozmowy przy wspólnym stole”

10-09-2019

To nowa inicjatywa Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna, organizowana w ramach programu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Funduszu Obywatelskiego zarządzanego przez Fundację dla Polski.

Podziel się ze znajomymi
Rozmowy przy wspólnym stole
Rozmowy przy wspólnym stole
Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie i przetestowanie w ramach sieci polskich bibliotek publicznych modelu tzw. „dobrej rozmowy”, której formuła zakłada przede wszystkim zastąpienie dyskusji dialogiem. Założenie to wymaga od uczestników, podjęcia próby wysłuchania pozostałych interlokutorów i zrozumienia ich stanowisk. Taka forma staje się także szansą na spotkanie w jednym miejscu osób z różnych środowisk i o różnych poglądach, tworzących jednocześnie wspólnotę zamieszkujących tą samą miejscowość. Realizacja projektu w gnieźnieńskiej książnicy przyjmie postać 10 spotkań realizowanych w 2019 i 2020 roku, których moderatorami będą Tomasz Ławniczak, kustosz BPMG oraz Paweł Bąkowski, znany i ceniony animator kultury, prezes stowarzyszenia „Ośla Ławka”. Spotkania poświęcone różnym zagadnieniom, przeprowadzone zostaną w gronie zaproszonych na wydarzenie gości. Pierwsze spotkanie zatytułowano „Miasto Królów czy Trzech Kultur?”. Będzie to okazja by zastanowić się nad najbardziej optymalnymi kierunkami, którymi winna podążać strategia kreowania wizerunku Gniezna na mapie Polski. Jak powinniśmy realizować politykę budowania wizerunku naszego miasta, na jakie „mocne punkty” postawić i o czym nie zapomnieć – o tych i innych sprawach będą rozmawiać zaproszeni goście, eksperci i praktycy. Biblioteka, instytucja neutralna światopoglądowo i ciesząca się zaufaniem w lokalnym środowisku  jest dobrym miejscem do szczerej i autentycznej rozmowy o ważnych sprawach. 

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto