Między Bachem a polskimi królami - Silva Rerum arte - koncert na Zamku Krzyżackim w Gniewie

08-10-2019

Wydarzenie jest częścią Festiwalu Muzycznego "Niepodległa wielu wymiarów".

Podziel się ze znajomymi
Między Bachem a polskimi królami - Silva Rerum arte - koncert na Zamku Krzyżackim w Gniewie
Między Bachem a polskimi królami - Silva Rerum arte - koncert na Zamku Krzyżackim w Gniewie
Ideą przyświecającą artystom jest zaprezentowanie w trakcie koncertu kompozycji obecnych na XVIII-wiecznych dworach polskich Augusta II i Augusta III - głównie okolicznościowych, dedykowanych tym władcom przez Jana Sebastiana Bacha. W programie koncertu znajdzie się także muzyka przyjaciela Bacha – Johanna Davida Heinichena, pisana dla celów użytkowych dworu Augusta II Mocnego.

Zespół instrumentów historycznych Silva Rerum arte powstał w Gdańsku w 2010 r. z inicjatywy absolwentek Akademii Muzycznej w Krakowie, Konserwatorium w Amsterdamie oraz Królewskiego Konserwatorium w Brukseli. Nazwa wywodzi się ze staropolskiej tradycji prowadzenia kronik rodzinnych Silva Rerum („Las Rzeczy”). Zespołowi przyświeca idea ukazania piękna i różnorodności języka muzyki XVII i XVIII w. przez jej wykonanie w formie koncertów tematycznych i przedsięwzięć edukacyjnych. W repertuarze zespołu znajduje się europejska muzyka kameralna i orkiestrowa kompozytorów epoki baroku ze szczególnym uwzględnieniem muzyki z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej.


Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto