Pomoc prawna dla pokrzywdzonych

17-12-2019

Urząd Marszałkowski organizuje cykliczne dyżury prawników udzielających pomocy ofiarom przemocy. Specjaliści dyżurują w Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu, a także w Brodnicy oraz Chełmnie.

Podziel się ze znajomymi
Urząd Marszałkowski Bydgoszcz
Urząd Marszałkowski Bydgoszcz
Podczas spotkań prawnicy udzielają porad m.in. osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (osobom doświadczającym różnych form przemocy i członkom ich rodzin), mającym problemy z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, ustalaniem osobistych kontaktów z dzieckiem, egzekwowaniem alimentów, zaspokajaniem potrzeb rodziny. Wsparciem prawnym obejmowane są także osoby mające problemy ze strony członków ich rodzin uzależnionych od alkoholu, narkotyków i hazardu.

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, które prowadzi merytoryczny nadzór nad Kujawsko-Pomorską Niebieską Linią (Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) podejmuje również interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, prowadzi mediacje między stronami konfliktów. W uzasadnionych przypadkach zapewnia zastępstwo procesowe. Podejmuje również kampanie społeczne i akcje medialne. Prowadzi też szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych i innych osób pracujących w pierwszym kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy, a także szkolenia dla osób pracujących nad korekcją postaw sprawców przemocy w rodzinie.

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia to nie tylko udzielanie porad telefonicznych, ale również spotkania osobiste czy porady za pomocą poczty elektronicznej: adres niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl.

Pomoc prawną oraz psychologiczną można uzyskać pod bezpłatnym numerem 800 154 030 dzwoniąc codziennie (również w dni wolne od pracy) w godzinach 17-21.
Możliwość umówienia się na spotkanie z prawnikiem lub psychologiem w Toruniu - podczas rozmowy z konsultantem Niebieskiej Linii, bądź dzwoniąc w godzinach pracy urzędu pod numer telefonu: 56-659 13 99, 56-652 18 25.

Więcej informacji o dyżurach prawnych zamiejscowych, organizowanych przez Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy pod linkiem:
www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/dyzury-prawnikow-poza-biurem

Szczegóły oraz więcej informacji o działalności biura na stronie
www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.plRozmowa Julii Bednarek z radcą prawnym Piotrem Kozłowskim

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto