Lublin: Jeden kierunek –dwa dyplomy ukończenia studiów

03-07-2020

Od przyszłego roku akademickiego młodzież z Ukrainy będzie mogła studiować w Lublinie prawo Unii Europejskiej. Wykładowcami europejskich studiów magisterskich (II stopnia) zorganizowanych w ramach Centrum Europejskiego UMCS będą polscy i francuscy nauczyciele akademiccy, zaś absolwenci zdobędą podwójny dyplom ukończenia uczelni - Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytetu Lotaryńskiego.

Podziel się ze znajomymi
UMCS prowadzi rekrutację na nowy kierunek studiów
UMCS prowadzi rekrutację na nowy kierunek studiów | MO
Centrum Europejskie UMCS powołano w 2018 roku z inicjatywy Miasta Lublin. To międzyuczelniana jednostka prowadząca działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie integracji europejskiej. Centrum jest wspólnym przedsięwzięciem Miasta Lublin, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Miasta Partnerskiego Nancy we Francji oraz Uniwersytetu Lotaryńskiego. Partnerami ukraińskimi są Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza oraz Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka.
Szczegółowe informacje na temat naboru (również w języku ukraińskim) można uzyskać w Biurze Rekrutacji UMCS, tel. 81 537 58 80, rekrutacja@umcs.pl.

Autor: MO
Monika Głazik, Studia z podwójnym dyplomem

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto