Lublin: Aktywizacja seniorów – trwa nabór ofert

13-07-2020

Miasto Lublin prowadzi nabór wniosków w konkursie na realizację zadań służących aktywizacji i integracji seniorów z Lublina. Propozycje przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych do seniorów, również wykorzystujących elektroniczne i zdalne formy edukacji, można składać do 27 lipca.

Podziel się ze znajomymi
Aktywni seniorzy - trwa nabór ofert
Aktywni seniorzy - trwa nabór ofert | Urząd Miasta Lublin/Materiały Prasowe
Konkurs jest elementem Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów realizowanego na terenie Miasta Lublin w latach 2016-2020. Skierowany jest do organizacji pozarządowych, które prowadzą swoje działania na rzecz starszych mieszkańców Lublina oraz funkcjonują w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. „Projekty powinny zostać zrealizowane maksymalnie w ciągu trzech miesięcy, tj. od 1 września do 30 listopada 2020 r.” - mówi Monika Głazik z Biura Prasowego Urzędu Miasta Lublin.
Oferty można składać elektronicznie do 27 lipca do godz. 8.00 za pomocą platformy internetowej Witkac.pl lub w wersji papierowej w sekretariacie Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 23 pok. 107, do 27 lipca do godz. 15.30. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerami telefonów: 81 466 20 64 lub 81 466 20 69.
Oprac. MO
Monika Głazik, Nabór ofert w konkursie na aktywizację seniorów

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto