Są pieniądze na rozpoczęcie własnego biznesu

16-09-2020

Są pieniądze na rozpoczęcie własnego biznesu. Pulę środków dla przyszłych przedsiębiorców ma Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie.

Podziel się ze znajomymi
kasa
kasa | Radio Plus
W sumie na aktywizację osób bezrobotnych do końca roku jest jeszcze do rozdysponowania około półtora miliona złotych.

Wnioski należy składać do końca grudnia 2020 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie informuje również, że zawarcie umowy oraz wypłata środków musi nastąpić do końca 2020 roku.

Bezrobotny zobowiązuje się m.in. do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy, na warunkach określonych w umowie zawartej z urzędem, niepodejmowania w ww. okresie zatrudnienia na umowę o pracę.

Z uwagi na wymaganą efektywność zatrudnieniową po zakończeniu tej formy wsparcia, realizowane będą wnioski osób bezrobotnych deklarujących dalsze prowadzenie działalności gospodarczej po zakończeniu umowy zawartej z urzędem.

Zainteresowane osoby bezrobotne proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikami zajmującymi się realizacją tej formy wsparcia: 095 7360 655 lub kontakt telefoniczny / kontakt e- mail ze swoim doradcą klienta.

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto