Budżet Gniezna 2021

19-11-2020

Projekt przyszłorocznego budżetu Gniezna gotowy. Miejscy radni przyjmą go w głosowaniu 16 grudnia.

Podziel się ze znajomymi
Przyszłoroczne dochody miasta mają wynieść 337 milionów złotych, a wydatki – 342 miliony.  Najwięcej pieniędzy pójdzie na oświatę, rodzinę, gospodarkę komunalną, transport, administrację publiczną i pomoc społeczną. Wydatki inwestycyjne to prawie 28 milionów. Miasto kładzie nacisk na prace na terenach zielonych, ochronę klimatu oraz inwestycje drogowe, w tym ścieżki rowerowe. Aż 2,5 miliona złotych przeznaczonych zostanie na realizację pierwszego etapu rewitalizacji Parku Piastowskiego wokół jeziora Jelonek, 2 miliony na rewitalizację szpitalnego parku przy „Dziekance”, a prawie 800 tysięcy na nasadzenia drzew i krzewów oraz małą architekturę na Rynku. W przyszłorocznych planach jest też budowa mobilnych basenów. Wśród największych inwestycji drogowych jest rozpoczęcie budowy południowej obwodnicy miasta i przebudowa ulicy Warszawskiej.
W przyszłym roku realizowane będą również projekty z dofinansowaniem zewnętrznym. Obok przebudowy ulicy Wolności, wspartej dotacją z Narodowego Funduszu Dróg w wysokości 3,5 miliona złotych, kontynuowane będą: budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego (z dofinansowaniem unijnym w wysokości  4,5 miliona), rewitalizacja Miejskiego Ośrodka Kultury (dofinansowanie 7,6 miliona). Kontynuowana będzie także realizacja tak zwanych projektów „miękkich”: Gnieźnieński Klub Seniora (dofinansowanie 1,5 miliona) oraz Nowe miejsca dla maluchów (dofinansowanie 3 miliony).

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto