Rodzina 500 Plus: Nowy nabór wniosków

13-01-2021

Już za kilka dni rozpocznie się nowy nabór wniosków w ramach programu Rodzina 500 plus. Aby uzyskać świadczenie konieczne będzie ponowne złożenie dokumentów.

Podziel się ze znajomymi
Nabór wniosków do programu Rodzina 500+
Nabór wniosków do programu Rodzina 500+ | gov.pl
Prawo do świadczenia 500+ w 2021 roku będzie ustalane na czas od 1 czerwca do 31 maja 2022 roku. Wiąże się to z koniecznością złożenia nowego wniosku o wypłatę świadczenia. „Świadczenie będzie wypłacane wszystkim rodzinom, które posiadają dzieci do 18 roku życia. Wniosek o wypłatę świadczenia 500 plus od 1 lutego będzie można złożyć drogą elektroniczną za pomocą bankowości elektronicznej oraz platformy ePUAP i emp@tia. Przekazanie wniosku drogą tradycyjną może natomiast nastąpić poprzez osobiste przedłożenie odpowiednich dokumentów w urzędzie gminy naszego zamieszkania bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wnioski w sposób tradycyjny można będzie składać od 1 kwietnia” – wyjaśnia Mariusz Kidaj, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wyplata świadczenia będzie związana z terminem złożenia wniosku. Ustawodawca przewidział maksymalnie dwumiesięczny okres​ oczekiwania na wyrównanie (świadczenia).
- Złożenie wniosku do 30 kwietnia 2021 r. oznacza wypłatę pieniędzy do 30 czerwca 2021 r.
- Złożenie wniosku od 1 do 31 maja 2021 r. oznacza wypłatę pieniędzy do 31 lipca 2021 r.
- Złożenie wniosku od 1 do 30 czerwca 2021 r. oznacza wypłatę pieniędzy do 31 sierpnia 2021 r.
- Złożenie wniosku od 1 do 31 lipca 2021 r. oznacza wypłatę pieniędzy do 30 września 2021 r.

„Nie dotyczy to osób, które złożą wniosek po 31 czerwca. Aby zachować ciągłość świadczenia dokumenty należy złożyć do końca czerwca, w przeciwnym razie rodzice lub opiekunowie dziecka nie otrzymają wyrównania za okres między np. Czerwcem a sierpniem. Wyjątkiem jest sytuacja narodzin dziecka – wtedy rodzice maja czas trzech miesięcy na złożenie odpowiedniego wniosku o świadczenie z programu Rodzina 500 plus” – dodaje M. Kidaj.

Programem 500 plus na Lubelszczyźnie w ubiegłym okresie rozliczeniowym opieka objętych było 342 tys dzieci z ponad 212 tys rodzin. W ubiegłym roku na realizację programu na Lubelszczyźnie przeznaczono 2 mld 123 tys złotych, na kolejny rok w budżecie województwa zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2 mld złotych.

Szczegóły dotyczące składania wniosków oraz harmonogramu wypłaty świadczeń w rozmowie Małgorzaty Oroń z Mariuszem Kidajem - zastępcą dyrektora Wydziału Polityki Społecznej lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.


Autor: Małgorzata Oroń
Mariusz Kidaj, Nabór wniosków w programie Rodzina 500+ od lutego 2021

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto