Lublin: Zimowa akcja odśnieżania dróg i chodników w mieście

14-01-2021

Trwa akcja zimowego utrzymania miasta. W związku z opadami śniegu działania podjęto  we wtorek (12 stycznia) od godziny 23.00. Akcja jest nadal kontynuowana i będzie na bieżąco dostosowywana do warunków pogodowych.

Podziel się ze znajomymi
Akcja zimowego utrzymania dróg w mieście
Akcja zimowego utrzymania dróg w mieście | Urząd Miasta Lublin
„Sytuacja na drogach jest stabilna i opanowana. Ruch w godzinach porannego szczytu odbywał się bez większych zakłóceń. Od początku akcji uczestniczyły w niej duże pługosolarki oraz ciągniki i małe pługosolarki. Ponadto pracują także brygady realizujące odśnieżanie ręczne. Koszt akcji od jej rozpoczęcia do godzin porannych wyniósł blisko 300 tys. zł.” - mówi Justyna Góźdź z lubelskiego ratusza. Dotychczas akcja zimowego utrzymania miasta objęła:
• pługowanie i posypywanie solą głównych ulic, objętych I i II kategorią zimowego utrzymania. Pługowane i posypywane są wydzielone pasy ruchu, zatoki autobusowe dla pojazdów komunikacji miejskiej, zatoki przystankowe oraz skrzyżowania z ulicami o niższych kategoriach.
• pługowanie, posypywanie solą, mieszanką soli i piasku oraz piaskiem ulic objętych III kategorią zimowego utrzymania oraz ulic nie zaliczonych do żadnej z kategorii. Prace wykonywane są w ramach odśnieżania interwencyjnego;
• odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, schodów oraz obiektów inżynierskich objętych stałym utrzymaniem;
• po zakończeniu powyższych działań nastąpi odśnieżanie chodników nie objętych stałym utrzymaniem w pozostałych częściach miasta. 
Zimowym utrzymaniem objęte są zarówno drogi, jak i tereny miejskie zlokalizowane poza pasem drogowym. W przypadku dróg miasto podzielone jest na siedem rejonów. Za każdy obszar odpowiada firma wyłoniona w przetargu, która zobowiązana jest do dysponowania odpowiednim sprzętem i niezbędnymi materiałami, a także do prowadzenia całodobowych dyżurów. To dzięki stałemu monitorowaniu miasta możliwe jest podjęcie szybkiej reakcji. Zapasy materiałów są uzupełniane na bieżąco podczas prowadzonych działań. Odśnieżane są drogi (publiczne, wojewódzkie, powiatowe i gminne) o łącznej długości około 679 km. Ponadto w stałym zimowym utrzymaniu pozostaje powierzchnia ponad 502 tys. m2 chodników, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych, schodów, przejść oraz kładek dla pieszych. Większość terenów odśnieżana jest mechanicznie, przy użyciu specjalistycznego sprzętu z ręcznym wykończeniem. Schody, przejścia dla pieszych oraz kładki odśnieżane są przez brygady ręczne. Z kolei tereny poza pasem drogowym objęte stałym zimowym utrzymaniem zostały podzielone na cztery rejony miasta. Ich łączna powierzchnia wynosi 228 ha. Tereny nie będące w stałym utrzymaniu są monitorowane i odśnieżane w zależności od potrzeb, czyli w tzw. trybie interwencyjnym, na zgłoszenie. Odśnieżanie interwencyjne jest realizowane po wcześniejszym udrożnieniu ulic i terenów objętych stałym utrzymaniem.
„Akcja zimowego utrzymania miasta prowadzona jest co roku, w okresie od 1 listopada do 31 marca. W ramach Akcji Zima, Miasto zabezpieczyło 2800 ton soli, 680 ton piasku oraz 97 specjalistycznych pojazdów do odśnieżania dróg. Te materiały i maszyny są wykorzystanie w razie pogorszenia warunków pogodowych” – dodaje J. Góźdź.

W sprawach zimowego utrzymania miasta, zgłoszenia przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:
• w zakresie dróg - tel. 81 466 57 59, w godz. 6.00-21.00 (od poniedziałku do piątku), w godz. 7.30-21.00 (sobota, niedziela i dni świąteczne),
• w zakresie terenów znajdujących się poza pasem drogowym - tel. 81 466 31 32, w godz. 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku),
• w zakresie miejsc parkingowych - tel. 81 503 21 38, w godz. 8.00-18.30 (od poniedziałku do piątku),
• w pozostałych dniach i godzinach należy dzwonić pod numer 986 (Straż Miejska).

W ramach zimowego utrzymania miasta, stałą analizę sytuacji, szczególnie w zakresie transportu, utrzymania dróg, a także warunków atmosferycznych prowadzi Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wykorzystywane są do tego zarówno systemy monitoringu wizyjnego, sieć stacji pogodowych oraz programy analityczne. Miasto ma również podpisaną umowę na świadczenie usługi indywidualnej osłony meteorologicznej obejmującą m. in. codzienne prognozy, ostrzeżenia i analizy meteorologiczne oraz stały całodobowy kontakt z dyżurnym meteorologiem. W celu bieżącej analizy sytuacji wykorzystywany jest również system pozycjonowania i monitoringu stanu pracy całego sprzętu odśnieżającego miasto. Jest to system, który w realnym czasie pokazuje zarówno lokalizację oraz ilość sprzętu zaangażowanego do zimowego utrzymania miasta, co jest niezbędne do skutecznego zarządzania ewentualnymi sytuacjami kryzysowymi.

Oprac. Małgorzata Oroń

 
Justyna Góźdź, Zimowe utrzymanie dróg w mieście

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto