Rewolucja torowa część 2

21-01-2021

Od soboty 23 stycznia kolejne zmiany w organizacji ruchu na szczecińskich ulicach.

Podziel się ze znajomymi
Zmiany w organizacji ruchu przy Filharmonii.
Zmiany w organizacji ruchu przy Filharmonii. | fot. zditm
W ramach kolejnego etapu robót prace prowadzone będą w dalszym ciągu na ulicy Kołłątaja na odcinku od ronda Giedroycia do Ronda Sybiraków oraz wzdłuż ulicy Asnyka na odcinku od ronda Sybiraków do ul. Boguchwały. Dodatkowo wyłączony z ruchu zostanie pozostały odcinek ulicy Asnyka do Dworca Niebuszewo, ulica Orzeszkowej na odcinku od ul. Kołłątaja do Asnyka oraz ulica Boguchwały. Prace odbywać się będą przy całkowitym zamknięciu ruchu w ciągu tych ulic. Rozpoczną się także prace na torowisku wzdłuż ulicy Matejki na odcinku od ulicy Piłsudskiego do placu Żołnierza Polskiego. Roboty obejmą także jezdnią zachodnią (w kierunku do placu Żołnierza Polskiego).
ORGANIZACJA RUCHU NIEBUSZEWO:
W dalszym ciągu obowiązywać będą następujące zmiany w organizacji ruchu drogowego:
 · W ciągu alei Wyzwolenia na odcinku od ulicy Odzieżowej do ronda Giedroycia, wewnętrzny pas ruchu przeznaczony będzie wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej, z wyjątkiem odcinka przez skrzyżowaniem z ulicą Felczaka, gdzie możliwy będzie z tego pasa skręt w lewo dla wszystkich pojazdów.
· W ciągu alei Wyzwolenia na odcinku od ulicy Krasińskiego do Ronda Giedroycia wewnętrzny pas ruchu przeznaczony będzie wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej
· Wjazd z ronda Giedroycia na ul. Kołłątaja możliwy będzie tylko dla autobusów komunikacji miejskiej wjeżdżających na pętlę „Kołłątaja”. Ruch na pętli będzie odbywał się w przeciwnym kierunku niż obecnie. Autobusy wyjeżdżać będą przez ulicę Barbary do ulicy Długosza
· Przejazd ulicą Niemcewicza przez plac budowy będzie zamknięty
· Przejazd ulicą Kadłubka przez plac budowy będzie możliwy na kierunku od ulicy Niemcewicza do Kołłątaja
· Ulica Długosza na odcinku od ul. Św. Barbary do al. Wyzwolenia będzie ulicą jednokierunkową w kierunku al. Wyzwolenia
· Na skrzyżowaniu ulic Naruszewicza – Kołłątaja – Kadłubka zmienione zostanie pierwszeństwo przejazdu 
· z uwagi na spore opóźnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w ciągu ulicy Staszica, buspas wyznaczony w ciągu tej ulicy dociągnięty zostanie do Ronda Giedroycia, w związku z tym dojazd dla pozostałych pojazdów możliwy będzie tylko jednym pasem.
· Zamknięty zostanie przejazd ulicą Boguchwały
· Na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej – Kołłątaja – Warcisława, na wlocie od ulicy Orzeszkowej dopuszczony zostanie skręt w lewo w ulicę Warcisława
ORGANIZACJA RUCHU MATEJKI
W ramach etapu, rozpoczną się praca na torowisku wzdłuż ulicy Matejki na odcinku od ulicy Piłsudskiego do placu Żołnierza Polskiego. Roboty obejmą także jezdnią zachodnią (w kierunku do placu Żołnierza Polskiego).
W ramach tego etapu prac wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:
· Na skrzyżowaniu Matejki - Piłsudskiego na wlocie północnym możliwy będzie jedynie skręt w prawo w ulicę Piłsudskiego. Skręt będzie możliwy z dwóch pasów ruchu
· Na skrzyżowaniu Matejki - Piłsudskiego na wlocie południowym wyłączony z ruchu będzie jeden z dwóch pasów do skrętu w lewo
· Na skrzyżowaniu Matejki Piłsudskiego na wlocie zachodnim dla wszystkich pojazdów dostępny będzie jedynie pas lewy przeznaczony do skrętu w lewo w ulicę Matejki, pas środkowy będzie dostępny dla autobusów komunikacji miejskiej skręcających w lewo, natomiast pas prawy dla autobusów komunikacji miejskiej zawracających na skrzyżowaniu
· Zmienione zostaną programy sygnalizacji świetlanej na skrzyżowaniach: Matejki – Piłsudskiego i Plac Hołdu Pruskiego
· Nie będzie możliwości przejazdu przez ulicę Matejki w ciągu ulic Mazowieckiej i Małopolskiej
KOMUNIKACJA MIEJSKA
W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych (ul. Matejki na odcinku od ul. Piłsudskiego do pl. Żołnierza Polskiego) z dniem 23.01.2021 wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii tramwajowych i autobusowych.
 Tramwaje linii 1 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy na trasie Głębokie – Stocznia Szczecińska ( w dni powszednie w godzinach 5:30-20 oraz wybrane kursy w soboty wydłużone do Ludowej 
Autobusy linii 70 w kierunku Dworca Głównego, Elektrowni Pomorzany, Kamieńca i Pargowa od przystanku „Plac Rodła” kursować będą przez al. Wyzwolenia, pl. Żołnierza Polskiego, pl. Hołdu Pruskiego do ul. Małopolskiej i dalej bez zmian.
Autobusy linii C i H w kierunku prawobrzeża kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy zmienioną trasą: od przystanku początkowego „Plac Rodła” realizować będą nawrót na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. Matejki, następnie pojadą przez pl. Rodła i al. Wyzwolenia do pl. Żołnierza Polskiego i dalej bez zmian. Dodatkowo uruchomiony zostanie przystanek „Plac Rodła” wspólny z liniami A i B w kierunku prawobrzeża.
Zmiany wprowadzone od 9.01:
 Tramwaje linii 2 kursują według specjalnego rozkładu jazdy na trasie Las Arkoński – Turkusowa.
Tramwaje linii 10 kursują według specjalnego rozkładu jazdy na trasie Gumieńce – Potulicka.
Tramwaje linii 12 kursują według specjalnego rozkładu jazdy na trasie Las Arkoński – Pomorzany.
Na pętli „Kołłątaja” nastąpi zmiana kierunku ruchu – autobusy wjeżdżać będą od strony ronda Giedroycia, a wyjeżdżać przez ul. Barbary i ul. Długosza.
Autobusy linii 51 i 78 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy zmienioną trasą: od przystanku „Krasińskiego Wiadukt” przez ul. Krasińskiego, al. Wyzwolenia, rondo Giedroycia do pętli „Kołłątaja”; powrót przez ul. Barbary, ul. Długosza, al. Wyzwolenia, ul. Krasińskiego do przystanku „Krasińskiego Wiadukt” i dalej bez zmian. Nieczynne będą przystanki „Niemcewicza” i „Dworzec Niebuszewo”. W zamian uruchomiony zostanie przystanek „Krasińskiego” (w obu kierunkach – wspólny z liniami tramwajowymi).
Autobusy linii 87 na kursach do pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy zmienioną trasą: od przystanku „Krasińskiego Wiadukt” przez ul. Krasińskiego, al. Wyzwolenia, rondo Giedroycia do ul. Staszica i dalej bez zmian; powrót tą samą trasą. Nieczynne będą przystanki „Niemcewicza” i „Dworzec Niebuszewo”. W zamian uruchomiony zostanie przystanek „Krasińskiego” (w obu kierunkach – wspólny z liniami tramwajowymi).
Autobusy linii 87 na kursach do pętli „Kołłątaja” kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy zmienioną trasą jak linie 51 i 78.
Autobusy linii 69 kursują według specjalnego rozkładu jazdy zmienioną trasą: od przystanku „Orzeszkowej” przez ul. Naruszewicza, ul. Krasińskiego, al. Wyzwolenia, rondo Giedroycia do pętli „Kołłątaja”; powrót przez ul. Barbary, ul. Długosza, ul. Naruszewicza do ul. Kołłątaja i dalej bez zmian. Nieczynny będzie przystanek „Niemcewicza”. W zamian uruchomiony zostanie przystanek „Krasińskiego” (w kierunku pętli „Kołłątaja” – wspólny z liniami tramwajowymi) oraz „Orzeszkowej” (w kierunku pętli „Rugiańska” – naprzeciwko przystanku w stronę pętli „Kołłątaja”). Przystanek „Orzeszkowej” w obu kierunkach będzie miał status przystanku stałego.
Na linii 69 wszystkie kursy realizowane są na trasie Kołłątaja – Rugiańska (bez wydłużeń do pętli „Ludowa”).
Autobusy linii 57, 63 i 82 kursują według specjalnego rozkładu jazdy zmienioną trasą: od ul. Cyryla i Metodego przez ul. Ofiar Oświęcimia, ul. Staszica, rondo Giedroycia do pętli „Kołłątaja”; powrót przez ul. Barbary, ul. Długosza, al. Wyzwolenia, rondo Giedroycia, ul. Staszica, ul. Ofiar Oświęcimia do ul. Cyryla i Metodego i dalej bez zmian. Nieczynne będą przystanki „Niemcewicza” i „Boguchwały”. W zamian uruchomione zostaną przystanki „Ofiar Oświęcimia” (w kierunku pętli „Kołłątaja” wspólny z liniami 53, 60 i 67; w kierunku ul. Cyryla i Metodego na ul. Ofiar Oświęcimia za skrzyżowaniem z ul. Staszica). Ponadto:
W obu kierunkach autobusy będą się dodatkowo zatrzymywać na przystankach „Kołłątaja” w ciągu ul. Staszica;
Przystanki „Cyryla i Metodego” zostaną czasowo przeniesione z dotychczasowej lokalizacji w rejon skrzyżowania ul. Cyryla i Metodego z ul. Ofiar Oświęcimia.
Autobusy linii B kursują według specjalnego rozkładu jazdy zmienioną trasą: od przystanku „Krasińskiego Wiadukt” przez ul. Krasińskiego, al. Wyzwolenia, rondo Giedroycia, ul. Staszica, ul. Lubomirskiego do al. Wyzwolenia i dalej bez zmian. Nieczynny będzie przystanek „Niemcewicza”. Przystanek „Kołłątaja” w obu kierunkach zlokalizowany będzie w ciągu ul. Staszica (wspólny z liniami 53, 60 i 67).
Na linii B odwołane zostają skomunikowania z linią 51.
Autobusy linii 522 kursują według normalnego rozkładu jazdy zmienioną trasą: od ul. Cyryla i Metodego przez ul. Ofiar Oświęcimia, ul. Staszica do ronda Giedroycia i dalej bez zmian; powrót tą samą trasą. Nieczynne będą przystanki „Niemcewicza” i „Boguchwały”. W zamian uruchomione zostaną przystanki „Ofiar Oświęcimia” (w kierunku prawobrzeża wspólny z liniami 53, 60 i 67; w kierunku ul. Cyryla i Metodego na ul. Ofiar Oświęcimia za skrzyżowaniem z ul. Staszica). Dodatkowo przystanki „Cyryla i Metodego” zostaną czasowo przeniesione z dotychczasowej lokalizacji w rejon skrzyżowania ul. Cyryla i Metodego z ul. Ofiar Oświęcimia.
Autobusy linii 523 kursują według normalnego rozkładu jazdy zmienioną trasą: od przystanku „Orzeszkowej” przez ul. Naruszewicza, ul. Krasińskiego, al. Wyzwolenia do ronda Giedroycia i dalej bez zmian; powrót tą samą trasą. Nieczynny będzie przystanek „Niemcewicza”. W zamian uruchomiony zostanie przystanek „Krasińskiego” (w obu kierunkach – wspólny z liniami tramwajowymi) oraz „Orzeszkowej” (w kierunku pętli „Wiszesława” – naprzeciwko przystanku w stronę pętli „Cukrowa”).
Zmiany lokalizacji przystanków na pętli „Kołłątaja”.

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto