Przed nami nowy okres zasiłkowy świadczenia 500+

28-01-2021

A to oznacza konieczność ponownego złożenia wniosków. Będzie to można zrobić od najbliższego poniedziałku drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia tradycyjnie – w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Podziel się ze znajomymi
www.gniezno.eu
www.gniezno.eu
Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:
• za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
• przez bankowość elektroniczną oraz
• portal PUE ZUS.

W przypadku wniosków złożonych :
• do 30 kwietnia - ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 czerwca,
• od 1 maja do 31 maja - ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 lipca,
• od 1 czerwca do 30 czerwca - ustalenie prawa oraz  wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 sierpnia,
• od 1 lipca do 31 lipca - ustalenie prawa oraz  wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 września,
• od 1 sierpnia do 31 sierpnia - ustalenie prawa  oraz  wypłata świadczenia nastąpi do 31 października.

Wnioski przyjmowane są w organie właściwym wg miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek. Dla mieszkańców miasta Gniezna jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych mieści się przy ul. Pocztowej 11.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko do 18 roku życia, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu osoby ubiegającej się.  Przy ustalanie uprawnień nie ma znaczenia dochód rodziny.
Świadczenie wychowawcze 500+ nie przysługuje, jeżeli:
• dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo   w pieczy zastępczej,
• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
• członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto