Rusza nabór projektów do KBO 2022

23-02-2021

Wkrótce ruszy nabór projektów do koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Potrwa od 1 do 21 marca.

Podziel się ze znajomymi
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski | dzierzgoń twoje miasto
Kwota przeznaczona na Koszaliński Budżet Obywatelski 2022 wyniesie 3 420 000 zł.
Na część ogólnomiejską przypada 1 300 000 zł, natomiast dla każdego z siedemnastu Osiedli - 120 000 zł. Pozostałe 80 000 zł przeznaczone jest na promocję budżetu obywatelskiego i jego organizację.

Wartość projektu osiedlowego będzie mogła wynosić maksymalnie 120 000 zł, natomiast projektu ogólnomiejskiego musi zawierać się w granicach od 40 000 zł do 650 000 zł.

Każdy mieszkaniec Koszalina bez względu na wiek może złożyć swój projekt samodzielnie, z grupą znajomych / sąsiadów lub jako organizacja pozarządowa. Można złożyć więcej niż jeden projekt, ale każdy musi być złożony na odrębnym formularzu zgłoszeniowym.

Projekty można składać w formie papierowej – do Urzędu Miejskiego, drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin lub elektronicznie poprzez stronę www.budzetobywatelski.koszalin.pl.

Wypełniając formularz należy pamiętać o głosach poparcia – w przypadku projektu osiedlowego należy zdobyć od 1 do 5 podpisów mieszkańców danego Osiedla:
- w przypadku projektów dotyczących osiedli: Bukowe, Jamno Łabusz, Jedliny, Lubiatowo, Raduszka, Unii Europejskiej – 1 osoba będąca mieszkańcem danego osiedla;
- w przypadku projektów dotyczących osiedli: Kotarbińskiego, Lechitów, Morskie, Na Skarpie, Nowobramskie, Rokosowo, Śniadeckich, Śródmieście, Tysiąclecia, Wańkowicza, Wspólny Dom –
5 osób będących mieszkańcami danego osiedla,
- w przypadku projektów ogólnomiejskich – należy zebrać 30 podpisów mieszkańców Koszalina. Listę będzie można dołączyć w czasie późniejszym.

Pomocy w sprawach KBO udziela:
Urząd Miejski w Koszalinie: Marta Orzechowska (tel. 94 348 88 87, marta.orzechowska@um.koszalin.pl)
Pracownia Pozarządowa: Łukasz Cieśliński (tel. 609144511, lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl) oraz Monika Widocka (tel. 889 079 015)

Harmonogram Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022
- składanie projektów – od 1 marca do 21 marca;
- ocena złożonych projektów z uwzględnieniem procedury odwoławczej – od 1 marca do 15 czerwca;
- głosowanie: osiedlowe – od 1 czerwca do 17 września; oraz ogólnomiejskie – od 21 września do 12 października;
• Ogłoszenie wyników głosowania – od 13 października do 18 października;
• Ewaluacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 – od 20 października do 30 listopada.(AGu)
Robert Grabowski rzecznik UM Koszalin
Adam Bochra przewodniczący RO UE

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto