7 naukowców z UTP w Komitetach Naukowych PAN

2020-01-30 7:54
PAN
Autor: brak danych

Polska Akademia Nauk ogłosiła składy nowo wybranych Komitetów Naukowych na kadencję 2020 – 2023. Wśród wybranych znalazło się siedmioro wykładowców Uniwesytetu Technologiczno Przyrodniczego.

Uroczystość wręczenia nominacji nowym członkom to wielkie święto dla PAN. Jesteśmy dumni, że tak wspaniali naukowcy zechcieli kandydować w tych wyborach, a część z nich została wybrana na członków i członkinie PAN – mówił prof. Jerzy Duszyński podczas uroczystości w Pałacu Staszica.

Korporacja uczonych W skład Polskiej Akademii Nauk wchodzą członkowie krajowi (rzeczywiści i korespondenci) oraz członkowie zagraniczni. To uczeni wyróżniający się szczególnym dorobkiem i autorytetem oraz posiadający nieposzlakowaną opinię. Korporacja liczy obecnie 348 członków krajowych i 181 zagranicznych. Wykładowcy z UTP, którzy dołączyli do komitetów: w Komitecie Nauk Agronomicznych (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP)
  • dr hab. Justyna Lema-Rumińska,
  • dr hab. inż. Roman Rolbiecki,
  • dr hab. inż Małgorzata Szczepanek,
w Komitecie Budowy Maszyn (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP)
  • prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch,
w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP)
  • prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki,
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski,
w Komitecie Inżynierii Produkcji (Wydział Zarządzania UTP)
  • dr hab. inż. Waldemar Bojar
Komitety pełnią funkcję doradczą i opiniotwórczych. Do głównych zadań należy: opracowanie stanowisk i ekspertyz naukowych, opiniowanie aktów prawnych dotyczących nauki i kształcenia, popularyzowanie wyników badań.