Darmowe szczepienia dla dzieci i seniorów

2018-07-12 9:41
sz
Autor: brak danych

Ruszyła realizacja tegorocznych marszałkowskich programów profilaktyki zakażeń pneumokokowych skierowanych do dzieci oraz seniorów. Gdzie można zrobić szczepienie?

Pneumokoki to groźne bakterie, które są przyczyną wielu poważnych chorób, takich jak zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz sepsa. Samorząd województwa po raz kolejny realizuje dwa programy szczepień skierowane do najmłodszych oraz starszych mieszkańców regionu. Do udziału w tych przedsięwzięciach na partnerskich zasadach zaproszono wszystkie miasta i gminy województwa. Programy koordynuje Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy. Nabór osób do szczepień przeprowadzają wybrane w drodze konkursu placówki medyczne we współpracy z gminami. W programie szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci na udział zdecydowały się 32 samorządy terytorialne, które pokryją połowę kosztów przeprowadzenia szczepień. Zaplanowano wykonanie 2582 szczepień. Samorząd województwa na realizację programu zaplanował kwotę 430 tysięcy złotych. LISTA PUNKTÓW.

Udział w programie szczepień dla dorosłych zadeklarowało 18 samorządów terytorialnych, które pokryją połowę kosztów przeprowadzenia szczepień. Skorzysta 1126 osób w wieku powyżej 65 roku życia, które nie były szczepione przeciwko pneumokokom i należą do grupy ryzyka (leczą się z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej). Środki województwa zaplanowane na realizację programu to blisko 200 tysięcy złotych. LISTA PUNKTÓW