Inteligentna deszczownia mostowa nawadnia pola Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

2020-06-22 11:26
UTP
Autor: brak danych

Rolniczy Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Minikowie, został wyposażony w innowacyjny system nawadniający – deszczownię mostową Irtec Hippodrom o rozpiętości 212 m. Nowy nabytek będzie wykorzystywany do prowadzenia badań, do celów dydaktycznych, nawadniania pól uprawnych Uczelni, a jednocześnie pozwoli na praktyczne szkolenie rolników z wykorzystaniem tego systemu.

To jedna z pierwszych w Polsce deszczowni nowej generacji. Od standardowych maszyn mostowych, takich jak centryczne pivoty czy maszyny liniowe, frontalne odróżnia ją to, że może pracować zarówno jako maszyna centryczna jak i liniowa. Dzięki takiej funkcjonalności może przy tych samych rozmiarach nawodnić dużo większy areał, pracując w cyklu niemal w pełni automatycznym. Irtec Hippodrom posiada 4 mosty z wysięgnikiem o łącznej długości 212 m, zdolna nawodnić ok. 66ha. Centralna wieża osadzona jest na wózku z niezależnym napędem elektrycznym na każde z czterech kół. Podczas ruchu liniowego maszyna ciągnie za sobą wąż PE100 oraz kabel zasilający o długości 130 m co umożliwia nawodnienie pasa o długości 260 m. Dzięki systemowi automatycznego zawracania obsługa maszyny sprowadza się do wciśnięcia zielonego guzika "start" i zmiany węża pomiędzy hydrantami. Maszyna posiada 54 elektrozawory z regulatorami ciśnienia i zraszaczami Komet KPT. Firma Łukomet – dostawca systemu, opracowała autorski system niezależnego sterowania poszczególnymi elektrozaworami, co w połączeniu z GPS-em o wysokiej dokładności, umożliwia prowadzenie precyzyjnego nawodnienia ze zmienną dawką polewową (VRI). Dzięki takiemu systemowi można precyzyjnie i niezależnie dobrać dawki dla każdego z poletek doświadczalnych, czy omijać trawniki celem oszczędzania wody. To bardzo istotne, gdy zasoby wody jakimi możemy dysponować są coraz bardziej ograniczone. Sterowanie dawkami odbywa się z poziomu aplikacji Web-owej dostępnej z każdego miejsca na świecie i z dowolnego urządzenia takiego jak komputer, tablet, telefon. Ustawienia dawek przesyłane są przez chmurę do maszyny. Przez tę samą chmurę maszyna komunikuje się również z pompownią samodzielnie ją uruchamiając oraz dobierając odpowiednie ciśnienie i wydajność do aktualnego zapotrzebowania. Ponadto, urządzenie zostało wyposażone w systemy zabezpieczające oraz zestaw kamer pozwalający na zdalną obserwację pracy systemu nawadniającego. Wszyscy odwiedzający tegoroczne Krajowe Dni Pola, które w dniach 20-23.06.2020 r., odbędą się w Minikowie, będą mogli zobaczyć z bliska nowy nabytek Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.