Kłódki zakochanych posłużą artystom

2019-01-04 9:00
źródlo: bydgoszcz.pl
Autor: brak danych

Kłódki zakochanych, które z przyczyn technicznym zostały zdemontowane z kładki przy Operze Nova, zostaną przeniesione w inne miejsce w Centrum Bydgoszczy. Gdzie dokładnie stanie instalacja, na której się znajdą i w jakiej będzie formie, rozstrzygnie konkurs.

Wieszanie w przestrzeni publicznej kłódki jako symbolu trwałości związku jest już tradycją rozpowszechnioną w całej Europie. Także w Bydgoszczy, mieszkańcy znaleźli miejsce na ich wieszanie – najwięcej kłódek zawisło na kładce Krzysztofa Klenczona przy Operze Nova. Kilkadziesiąt jest już także na kładce na Wyspie Młyńskiej. Ze względów technicznych, część kłódek została usunięta ze względów technicznych. Przedmioty zabezpieczono – są więc w nienaruszonym stanie. Teraz Ratusz szuka dla nich nowego miejsca. W związku z tym ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej z wykorzystaniem Kłódek Zakochanych. Chodzi o to, aby stworzyć miejsce zarówno dla ściągniętych z kładki przy Operze kłódek, ale też i zachęcić bydgoszczan do wieszania nowych, właśnie w innej nowo wybranej lokalizacji. Nowe miejsca, w których miałaby znaleźć się instalacja zostały wyznaczone przez Radę ds. Estetyki Miasta. To bulwary w Starym Porcie, okolice Pałacu Lloyda, a także skwer przy bulwarach przy Moście Bernardyńskim. W projekcie należy uwzględnić fakt, że zdjęte kłódki są zamknięte; materiał, z którego zostanie wykonana instalacja oraz jej forma musi uwzględniać możliwość zamontowania ich na etapie realizacji projektu. Koncepcja instalacji artystycznej musi też umożliwiać wieszanie kolejnych kłódek przez mieszkańców i turystów. Instalacja powinna być obiektem atrakcyjnym wizualnie dla turystów oraz mieszkańców. Przy planowaniu jej wyglądu trzeba też uwzględnić uniwersalną spójność z charakterem otoczenia. Pracę konkursową należy złożyć do Urzędu Miasta Bydgoszczy, Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą, ul. Jezuicka 1 I piętro, pok. 106A (osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej) zamkniętej koperty oznaczonej czytelnym napisem: Zgłoszenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej z wykorzystaniem kłódek zakochanych. Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 8 lutego 2019 r. godz. 10.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 15 marca. Konkurs jest otwarty – mogą wziąć w nim udział zarówno podmioty fizyczne, jak i prawne. Regulamin TUTAJ