Lepsza rehabilitacja w miejskim szpitalu

2018-10-17 8:44 Jerzy Piszcz
szpital
Autor: brak danych

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy wyda blisko 12 milionów złotych na centrum rehabilitacji i pracownię hemodynamiki.

W ramach projektu zaplanowano dostosowanie pomieszczeń jednego z budynków szpitala dla utworzenia nowej pracowni hemodynamiki oraz rozbudowę infrastruktury na potrzeby centrum rehabilitacji. W jego ramach działać będzie Zakład Fizjoterapii, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Oddział Rehabilitacji Neurologicznej. Nowa część szpitala powstanie w miejscu rozebranego budynku tak zwanej starej kuchni. Będzie ona liczyć 3 kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie. Przewidziano również dokonanie zakupu nowoczesnego angiografu - to urządzenie służące do wizualizacji serca i naczyń krwionośnych przy użyciu promieni rentgenowskich oraz do wykonywania zabiegów m.in. cewnikowania serca. Zakupiony będzie też inny sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny. W zakres projektu wchodzi też modernizacja dróg dojazdowych, chodników i inne prace związane z zagospodarowaniem terenu przyległego do modernizowanego budynku. W wyniku tej inwestycji zwiększona zostanie liczba łóżek szpitalnych w Centrum Rehabilitacji. Podjęte przez Szpital działania zwiększą dostęp do świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii inwazyjnej oraz rehabilitacji kardiologicznej. Możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu (angiografu) pozwoli na realizację świadczeń zgodnie z aktualnymi standardami medycznymi. Wpłynie też na podniesienie liczby wykonywanych badań diagnostycznych i leczniczych. Zakończenie całego przedsięwzięcia planowane jest w drugiej połowie 2019 roku. Warto podkreślić, że Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Zakończenie całego przedsięwzięcia planowane jest w drugiej połowie 2019 roku. Warto podkreślić, że Wielospecjalistyczny Szpital Miejski pozyskał na realizację tego zadania dofinansowanie unijne, w wysokości 4 mln zł (z Regionalnego Programu Operacyjnego)