Łowcy światła poszukiwani

2019-12-19 21:02
W.Woźniak
Autor: brak danych

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego zaprasza do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego – łowca światła”. Tegoroczna tematyka zachęca do pójścia w ślad za patronem Muzeum i poszukiwania promieni świetlnych.

Gra światła stała się jedną z najważniejszych wartości w twórczości Leona Wyczółkowskiego. Artysta malował przesycone, nastrojowe pejzaże, m.in. zabytki architektury, pamiątki historyczne, martwe natury, kwiaty. W różnorodnej twórczości próbował przelać na płótno intensywność barw. Bawiąc się światłem i kolorem, zapraszał do refleksyjnych wędrówek w malownicze miejsca. Muzeum po raz XIII organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny, który stał się jednym z najbardziej znaczących w Polsce i na stałe zapisał się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez nasze Muzeum. Z roku na rok liczba uczestników rośnie, w poprzedniej edycji udział wzięło ponad 200 osób, a nadesłano ponad 500 prac. Ubiegłoroczni uczestnicy mierzyli się z jednym z ulubionych motywów w twórczości naszego patrona – martwą naturą. Podczas tej edycji uczestnicy będą poszukiwali promieni światła. Konkurs przeznaczony jest dla osób niezajmujących się fotografią zawodowo. Brak jest ograniczeń wiekowych, przy czym uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych tj. do 16 lat i powyżej 16 lat. Tematyka zdjęć musi być związana z tytułem konkursu, a dzięki przykładom z motywem światła podanym na stronie internetowej http://muzeum.bydgoszcz.pl/aktualnosci/2,11970,0,0,Ogolnopolski-Konkurs-Fotograficzny będzie można zainspirować się do stworzenia własnych prac. Wszystkie prace powinny zawierać takie dane jak numery prac wraz z tytułami, imię i nazwisko autora wpisane na odwrocie pracy ołówkiem, drukowanymi literami. Do pracy należy załączyć wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Muzeum. Komplet materiałów należy przesłać w terminie do 29 lutego 2020 r. drogą pocztową na adres: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Grodzka 7-11, 85-109 Bydgoszcz, z dopiskiem: KONKURS ŚLADAMI LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO. Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty papierowej bądź elektronicznej o terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród do dnia 29 marca 2020 r. Zapraszamy również do odwiedzenia wystawy stałej w Domu Leona Wyczółkowskiego, przy ul. Mennica 7, tam znajdują się wybitne dzieła Artysty, które z pewnością staną się inspiracją dla twórczości uczestników konkursu. Więcej informacji na stronie www.muzeum.bydgoszcz.pl