Nowy szlak spacerowy otwarty

2018-07-11 9:23
s
Autor: brak danych

Na Osiedlu Terenów Nadwiślańskich powstał nowy szlak leśny. Ma on zachęcać do biegania oraz pieszych wędrówek po terenach zielonych.

Przypomina on także historię 4 dawnych wsi (Mariampol, Zofin, Pałcz i Łoskoń), które istniały przed przyłączeniem tych terenów do Bydgoszczy. Trasa spacerowa powstała w istniejącym zespole zieleni pomiędzy ulicami Wyzwolenia i Andersa. Stworzone zostało przyjazne miejsce do wypoczynku dla mieszkańców okolicznych wspólnot mieszkaniowych oraz domów jednorodzinnych. Wyznaczony szlak pieszy w dużej mierze przebiega częścią istniejących już tras komunikacyjnych. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istniejące tereny leśne wykorzystane mają być na Fordoński Park Dzielnicowy. Długość całej trasy, która otrzymała formę pętli po głównym przebiegu, wynosi blisko kilometr. Będzie można ją jednak w różny sposób modyfikować. Forma pętli ma zachęcać do wykorzystywania trasy przez biegaczy. Celom rekreacji służą również urządzenia ścieżki zdrowia. Warto podkreślić, że oprócz drogowskazów (w formie słupów i tablic) przewidziano także szereg innych udogodnień. Na trasie ustawionych zostało osiem ławek. Poza tym ustawiono leśną wiatę oraz stół z bali z siedziskami, które pozwolą na odpoczynek lub urządzenie pikniku. Zamontowano również kosze na śmieci. W dalszym etapie możliwe będzie zagospodarowanie kolejnych terenów leśnych znajdujących się bardziej na południe. Pomysł utworzenia szlaku i zagospodarowania sosnowych lasów zgłoszony został przez bydgoszczan w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Zdobył największą liczbę głosów na Terenach Nadwiślańskich, a jego koszt to 88 tysięcy złotych.