Plac Kościeleckich też wypięknieje

2017-05-05 8:18 m_wynar
plac
Autor: brak danych

W tym roku opracowany zostanie projekt rewaloryzacji Placu Kościeleckich. Projektanci skupić mają się na przywróceniu zieleńcowi estetycznego wyglądu.

Zmiany na placu są konieczne ze względu na dostosowanie estetyki do nowych lub zrewitalizowanych obiektów otaczających skwer. Wcześniej na działce przekazanej przez miasto powstała nowa część Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury, a istniejący zabytkowy gmach odrestaurowano. Trwa także budowa nowoczesnego biurowca K3, który zamykać ma perspektywę placu od strony zachodniej. W tym roku planowana jest też rozpoczęcie rozbudowy ul. Kujawskiej, która pociągnie za sobą również przebudowę południowego odcinka przylegającej do placu ul. Bernardyńskiej. Rewaloryzacja zieleni jest też niezbędna ze względu na pogarszający się stan fitosanitarny rosnących drzew i roślin. W związku z tym oraz dobrą sytuacją finansową miasta możliwe było ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (poprzedzonej koncepcją) rewaloryzacji Placu Kościeleckich. Miasto będzie nią dysponować jeszcze w tym roku. Wstępnie zakłada się przeprowadzenia prac w przyszłym roku. Miasto rezerwuje na ten cel 3 mln zł.

Projektanci muszą między innymi zachować osiową kompozycję placu zgodną z historycznym układem miejsca. Na skwerze zaprojektowane zostaną m.in. murki z siedziskami i przestrzenie integracyjne. Nasadzenia roślin mają również podkreślać osiowy układ placu. Na pewno uzupełniony zostanie istniejący charakterystyczny szpaler kasztanowców. Na placu mają zostać wytyczone nowe miejsca na ławki, stację roweru aglomeracyjnego. Zaprojektowane zostanie też nowe oświetlenie. Źródło: www.bydgoszcz.pl