Pomóż zmieniać Bydgoszcz- trwa nabór do wyjątkowej rady

2019-01-03 8:02
rada
Autor: brak danych

Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza nabór na nową kadencję Rady do spraw Partycypacji Społecznej.

Powołana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rada jest organem doradczym i opiniodawczym. Zakres działalności Rady dotyczy szeroko pojętej partycypacji społecznej – zachęcenia bydgoszczan do udziału w życiu naszego miasta, Rada zajmuje się zagadnieniami takimi jak: konsultowanie, opiniowanie i rekomendowanie działań w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski czy też konsultacji społecznych. W składzie Rady – oprócz przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego, Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy, Bydgoskiej Rady Seniorów, Rad Osiedli, Radnych Miasta Bydgoszczy oraz pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy – istotnym elementem jest strona społeczna. Doświadczenie oraz wiedza osób, które pracowały w Radzie przyczyniły się już do wypracowania wielu ciekawych rozwiązań w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski jak np. wyodrębnienia kategorii projektów ponadosiedlowych, czy też usprawnienia przeprowadzenia poszczególnych konsultacji społecznych. Liczymy na to, że kolejne lata działania Rady będą równie efektywne. Osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w pracach Rady do spraw Partycypacji Społecznej, mogą przy pomocy specjalnego formularza z uzasadnieniem i rekomendacjami minimum dwóch organizacji pozarządowych zgłosić swój akces do udziału w pracach Rady. Na zgłoszenia czekamy do 7 stycznia 2019r (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia można wysyłać pocztą (lub złożyć w urzędzie Miasta Bydgoszczy) na adres: Biuro Komunikacji Społecznej (ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz) z dopiskiem Formularz zgłoszeniowy do Rady do spraw Partycypacji Społecznej. Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ oraz TUTAJ. Formularz dostępny jest TUTAJ.