Umowa na budowę II etapu Trasy Uniwersyteckiej podpisana

2017-04-11 11:15
W Bydgoszczy powstanie II etap Trasy Uniwersyteckiej
Autor: brak danych

Po zakończeniu tej inwestycji arteria łącząca północ i południe Bydgoszczy będzie kompletna. Wartość inwestycji to 28,5 mln zł.

- Podpisujemy dziś pierwszą z czterech umów związanych z budową infrastruktury drogowej w mieście ze wsparciem unijnym w ramach aktualnej perspektywy finansowej – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Pod względem wartości jest to najmniejsze zadanie, jednak bardzo ważne, bo pozwoli zamknąć inwestycję, której pierwszy etap rozpoczął się w 2011 r. Warto pamiętać, że pierwsze plany budowy tej trasy powstawały w latach 40. XX wieku. Dodatkowo zapewniamy lepszy dojazd do dynamicznie rozwijających się terenów inwestycyjnych w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Liczę na to, że wykonawca, z którym podpisujemy umowę, sprawnie zrealizuje wszystkie prace, starając się ograniczyć utrudnienia do niezbędnego minimum – dodaje prezydent Bruski. Pozostałe trzy inwestycje, o których wspomina prezydent miasta, a które już wkrótce również będą realizowane to: - budowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od granic miasta do Węzła Zachodniego – szacowana wartość inwestycji to ponad 100 mln zł, aktualnie trwa precedura wyłonienie wykonawcy (II etap) - rozbudowa ul. Kujawskiej wraz z budową linii tramwajowej i taboru – trwają przygotowania do przetargu na roboty drogowe, podpisana jest już umowa na dostawę 18 nowych fabrycznie tramwajów - budowa nowych mostów (tramwajowego i drogowego) na ul. Kazimierza Wielkiego – trwają prace nad dokumentacją. Inwestycja budowy II etapu Trasy Uniwersyteckiej zakłada przede wszystkim budowę nowej, blisko 500-metrowej ulicy łączącej Wojska Polskiego z al. Jana Pawła II i ul. Glinki. Na odcinku od Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego zaprojektowano dwie jezdnie o szerokości 7 m. Obie jezdnie będą posiadać, po swoich zewnętrznych stronach, ścieżki rowerowe i chodniki. Dodatkowo w tym rejonie zostanie przebudowane skrzyżowanie ul. Ujejskiego z ul. Karpacką. Na jego miejscu zaprojektowano 4-wlotowe rondo. Nad ulicą Jana Pawła II powstanie wiadukt. Dzięki temu ruch w ciągu ważnej drogi krajowej będzie odbywał się bezkolizyjnie. Zmodernizowana zostanie również ulica Glinki na odcinku od ul. Cmentarnej do skrzyżowania z ul. Magnuszewską, gdzie wybudowane zostanie również rondo. Zakończenie zadania planowane jest w połowie przyszłego roku. Koszt 28,5 mln zł. Dzięki realizacji tej inwestycji poprawi się komunikacja pomiędzy centrum oraz osiedlami tak zwanego górnego tarasu oraz intensywnie rozwijającym się Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym. Ulicą Jana Pawła II będzie można poruszać się bezkolizyjnie od ul. Kujawskiej do ronda Toruńskiego. W 2015 roku z inicjatywy Bydgoszczy zmieniony został status Trasy Uniwersyteckiej. Została ona przekształcona w drogę wojewódzką, co pozwala na dofinansowanie jej rozbudowy ze środków unijnych. Przetarg został ogłoszony z końcem października ubiegłego roku. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia. - Z uwagi na fakt, że inwestycja realizowana będzie pod ruchem, musimy wszystko tak zorganizować, aby ewentualne ograniczenia w ruchu były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców – wyjaśnia Michał Niemyt, wiceprezes PBDiM Kobylarnia. – Cała organizacja ruchu musi zatem być uzgodniona z Zarządem Dróg Miejskich oraz policją. W maju planujemy wejść na plac budowy. Prace z pewnością będziemy prowadzić etapami. Do współpracy zaprosimy, w charakterze podwykonawców, lokalne przedsiębiorstwa, z którymi już pracowaliśmy przy innych inwestycjach na terenie Bydgoszczy. Mogę zapewnić pana prezydenta i mieszkańców, że dotrzymamy terminu i latem przyszłego roku trasa będzie gotowa – dodaje wiceprezes Niemyt. za:bydgoszcz.pl