Więcej pieniędzy dla 100-latków od marca 2020r

2020-02-20 7:57
Zdjęcie ilustracyjne
Autor: brak danych

Blisko 117 osób z województwa kujawsko-pomorskiego pobiera świadczenie honorowe z ZUS. Przyznawane jest ono osobom, które ukończyły 100 lat. Najstarsza mieszkanka naszego województwa ma 109 lat i mieszka w Bydgoszczy. Od marca dla nowych stulatków świadczenie będzie wyższe i wyniesie 4294,67zł brutto.

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Jest dożywotnie i wypłacane co miesiąc wraz z pobieraną emeryturą lub rentą. Wysokość świadczenia zależy od wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Ta kwota zmienia się zawsze wraz z waloryzacją 1 marca każdego roku. Aktualnie kwota bazowa wynosi 4 003,88 zł., a od marca będzie większa i wyniesie 4294,67zł. Raz przyznaną kwotę – stulatkowie dostają, co miesiąc do końca swojego życia.

Dla osób, które ukończą sto lat od 1 marca świadczenie honorowe będzie wypłacane w kwocie 4294,67zł brutto. Ze świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W naszym województwie ZUS wypłaca dodatkową emeryturę 117 osobom w wieku stu i więcej lat (oddział w Bydgoszczy 71, a oddział w Toruniu 46). Najstarsza stulatka z naszego regionu otrzymująca świadczenie honorowe urodziła się w 1911r. Świadczenie na jej rzecz wypłaca Oddział ZUS w Bydgoszczy. Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku, żeby dostać dodatkowo świadczenie honorowe. W ich przypadku Zakład sam załatwia formalności. Pozostałe osoby powinny złożyć wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia. Oprócz ZUS wypłaty dla swoich emerytów i rencistów realizują także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i resortowe zakłady emerytalne: MSW i MON.

Krystyna Michałek - rzecznik regionalny ZUS woj. kujawsko - pomorskiego