Wypłaty świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą być opóźnione

2020-06-24 20:03
źródło: pixabay.com
Autor: brak danych

Sytuacja jest bezpośrednio związana z pandemią koronawirusa.

Powodem opóźnień wypłat - między innymi zasiłków opiekuńczych - jest wzrost liczby składanych wniosków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że stara się rozpatrywać wnioski jak najszybciej i dba o to, aby wypłaty zasiłków odbywały się bez zwłoki. Pomimo opóźnień, wszystkie należne środki zostaną wypłacone świadczeniobiorcom. Odstępstwa od ustawowego terminu realizacji wypłat świadczeń w związku z sytuacją pandemii określa Ustawa o zwalczaniu COVID-19.

Wypłaty świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą być opóźnione