Zdolni znad Brdy 2018/2019

2018-09-03 9:13
e
Autor: brak danych

Rusza kolejna edycja programu służącemu zdolnym i ambitnym uczniom. Odbędą się m.in. wykłady i seminaria językowe.

Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego Zdolni znad Brdy jest częścią działań zawartych w Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020. Program adresowany jest do uczniów zdolnych, ich rodziców i nauczycieli. W ramach Zdolnych znad Brdy organizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ze szkół podstawowych w postaci Grantów Rozwoju Zdolności (w ramach Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego). W tym roku realizowanych jest 5 takich projektów: • Matematyka z pasją (realizacja: Pałac Młodzieży) • Warsztaty przyrodnicze – klub poszukiwaczy wiedzy (realizacja: SP 4) • Z przyrodą za Pan Brat – warsztaty rozwijające wiedzę i umiejętności z zakresu biologii i fizyki (realizacja: ZSO nr 6) • Magiczny świat liczb – warsztaty dla uczniów uzdolnionych matematycznie, prowadzone zgodnie z koncepcją Bydgoskiego Bąbla Matematycznego (realizacja: Zespół Szkół nr 19) • Świat według biologa - czyli NADnaturalnie zdolni – warsztaty dla uczniów uzdolnionych przyrodniczo, biologicznie, rozwijające ciekawość poznawczą (realizacja: SP 63) Ponadto, realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w postaci Grantów Fabryka Szans (w ramach Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego). W 2018 roku do realizacji przewidziano 3 takie projekty: • Inkubator czytelnika, czyli młodzi a klasycyzm i awangarda (realizacja: ZSO 6) • Dni Artysty. Spotkania miłośników architektury i sztuki oraz uczestników olimpiady artystycznej (realizacja: Zespół Szkół Budowlanych) • Zostań mistrzem – seminarium językowe (realizacja: ZSO 3) W ramach programu Zdolni znad Brdy realizowany jest także projekt Zdolny uczeń na uczelni. To projekt wspierania ucznia zdolnego poprzez organizację różnorodnych zajęć zaproponowanych przez szkoły wyższe. W 2018 roku realizowane są m. in. zajęcia laboratoryjne pn. "Fizyka doświadczalna", zajęcia laboratoryjne pn. "Eksperymenty chemiczne w chemii analitycznej", zajęcia laboratoryjne pn. Eksperyment w fizyce,a także warsztaty przygotowujące do olimpiady biologicznej. Dodatkowo, zdolni uczniowie mogą liczyć na udział w obozach naukowych (m. in. wakacyjne przygotowania do olimpiad), a także w wykładach i konferencjach, w tym w Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności. Program jest realizowany od 2014 roku. Szczegółowa informacja o Programie, włącznie aktualnościami, jest dostępna w specjalnie przygotowanym portalu internetowym www.edu.bydgoszcz.pl