Zmienia się ulica Kapliczna

2020-07-29 8:57 Jerzy Piszcz
bydgoszcz.pl
Autor: brak danych

Budowane są nowe chodniki, a na jezdni ułożona zostanie betonowa kostka. To jedna z ostatnich inwestycji realizowana w oparciu o pierwszą edycję wieloletniego programu przebudowy ulic gruntowych, który funkcjonuje od 2016 roku.

Prace budowlane rozpoczęły się w kwietniu. Wcześniej opracowano niezbędne koncepcję i projekt. Obecnie na całym realizowanym odcinku trwają prace przy układaniu chodników i budowie zjazdów do posesji. Kontynuowane są prace przy nawierzchni jezdni. Kostka zostanie ułożona na odcinku 800 metrów. Na odcinku od ul. Żyrardowskiej do wiaduktu kolejowego ulica będzie składała się z wydzielonej jezdni i jednostronnego chodnika. Przy Szkole Podstawowej zaprojektowano parkingi równoległe o szerokości 2,5 m. Natomiast odcinek za wiaduktem kolejowym będzie miał charakter pieszo-jezdni (bez wydzielonego chodnika), objętej strefą zamieszkania. W ramach zadania instalowane jest nowe oświetlenie uliczne, a wcześniej wybudowano kanalizację deszczową. Dla bezpieczeństwa zaplanowano na całym odcinku montaż progów zwalniających. Wartość prac budowlanych to blisko 5 mln zł. Będzie ona objęta 5-letnią gwarancją.