Zwolnienia ze składek - ZUS wypłaci nadpłacone środki

2020-05-04 19:14 Jerzy Piszcz
pixabay
Autor: brak danych

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za 3 miesiące od marca do maja i opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków. Jak to zrobić? Co w przypadku, gdy mamy zadłużenia?

Dzięki tzw. tarczy antykryzysowej możliwe jest zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020r. Zwolnienie można uzyskać dla całości należności lub dla 50% ich łącznej kwoty. Zwolnienie z opłacania składek, co do zasady dotyczy składek nieopłaconych. Wyjątek stanowią składki za marzec. Przedsiębiorca, który opłacił składkę za marzec, po czym skorzystał ze zwolnienia ze składek za ten miesiąc, może zdecydować, co zrobić z tak powstałą nadpłatą. Krystyna Michałek z ZUS tłumaczy, że firmy, które miały zaległości na koniec grudnia 2019 r. poniżej 12 miesięcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek. Chodzi np. o sytuacje, kiedy firma nie regulowała należności przez 3 lub 6 miesięcy. Główny Urząd Statystyczny prowadzi rejestr podmiotów gospodarki narodowej który potocznie nazywamy REGON. Jak mówi Karolina Banaszek rzecznik GUS, z rejestru wynika że w marcu tego roku zarejestrowanych było łącznie ponad 4.5 miliona podmiotów gospodarczych, natomiast zanotowano spadek jeżeli chodzi o rejestracje nowych. W całym kraju ZUS zatwierdził zwolnienia z opłacania składek za marzec br. dla czterystu trzydziestu sześciu tysięcy płatników , za których państwo pokryje składki w wysokości blisko pięciuset dziewięćdziesięciu jeden milionów złotych.

Materiał Julii Bednarek