Gdańsk: Senioralna Rada Miasta

2018-02-14 13:00
Gdańsk: Senioralna Rada Miasta
Autor: brak danych

Do jej podstawowych zadań będzie należało dbanie o wizerunek „srebrnych gdańszczan”. W tym o zapobieganie dyskryminacji seniorów oraz budowanie autorytetu najstarszych mieszkańców.

Ponad 120 tys. gdańszczan to osoby po 60 roku życia. Badania pokazują, że liczba seniorów wzrasta i będzie wzrastać. To dlatego jest tak ważne, by głos starszych mieszkańców był w Gdańsku wyraźnie słyszalny. Ułatwi to powołanie Senioralnej Rady Miasta. - Będzie to organ o charakterze opiniotwórczo-inicjatywnym – mówi Beata Dunajewska, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia w RMG. Najprawdopodobniej wybory do Rady seniorów odbędą się jesienią. Wybranych ma zostać 34 srebrnych radnych. Seniorzy mają też wspierać aktywność seniorów oraz ich działania na rzecz lokalnej społeczności. Do kompetencji SRM ma należeć również profilaktyka i promocja zdrowia najstarszych mieszkańców. To także wspieranie różnorodnych form wypoczynku, dostępu do sportu, rekreacji, edukacji i kultury. Radni seniorzy skupią się też na działaniach na rzecz bezpieczeństwa najstarszych gdańszczan. W skład Rady wchodzą przedstawicie seniorów, którzy ukończyli 65 lat. Co ważne, wybory odbywają się w oparciu o te same okręgi wyborcze, jak przy wyborach powszechnych do Rady Miasta Gdańska. Oznacza to, że w każdym okręgu wyborczym wybieranych jest 5 radnych senioralnych. - Liczba radnych z danego okręgu uzależniona jest od liczby osób w wieku senioralnym w danym okręgu, zliczanej na podstawie ostatniego aktualnego rejestru meldunkowego prowadzonego przez Urząd Miejski w Gdańsku na ostatni dzień roku poprzedzającego rok w którym odbywają się wybory – tłumaczy Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego z gdańskiego magistratu. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe mające w statucie wpisane działania na rzecz seniorów; kluby seniora; rady dzielnic z danego obwodu wyborczego; min. trzech radnych Miasta Gdańska z danego obwodu wyborczego; a także grupa inicjatywna min. 50 mieszkańców danego obwodu wyborczego.