Gdańsk: weź udział w konsultacjach społecznych

2018-11-27 11:58
Gdańsk: weź udział w konsultacjach społecznych
Autor: brak danych

Jeszcze tydzień będą trwały konsultacje społeczne w sprawie statutu dla nowej dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe.

Swoje opinie i uwagi mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Gdańska, nie tylko zamieszkujący tę dzielnicę. Projekt statutu Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe i formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej: https://bip.gdansk.pl/jednostki-pomocnicze. Dodatkowo jutro (środa, 28 listopada) popołudniu odbędzie się otwarte spotkanie, na którym mieszkańcy będą mogli bezpośrednio wyrazić opinie oraz złożyć propozycje do projektu statutu nowej dzielnicy. Początek o godz. 16.00 w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1. Warto przypomnieć, że dzielnica Chełm przed podziałem liczyła ponad 51 tys. mieszkańców. To więcej osób niż mieszka na przykład w całym Sopocie. To właśnie brak identyfikacji mieszkańców Oruni Górnej z dzielnicą Chełm, był jedną z głównych przesłanek do podjęcia tej inicjatywy. Gdańsk do momentu podjęcia uchwały liczył 34 dzielnice administracyjne.