Jak zostać rodziną zastępczą?

2017-05-29 15:30 m_paczesniak
Jak zostać rodziną zastępczą?
Autor: brak danych

Jutro, 30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Sopocki MOPS zaprasza z tej okazji na Dzień Otwarty. Odbędzie się on we wtorek między godziną 10 a 14.

Dzień Otwarty Działu Pieczy Zastępczej MOPS w Sopocie został zorganizowany, by każdy kto myśli o zostaniu rodziną zastępczą mógł uzyskać odpowiednie informacje. Będzie można dowiedzieć się jakie warunki trzeba spełniać by zostać rodziną zastępczą oraz jakie wsparcie mogą otrzymać rodzice zastępczy. – Zapraszamy małżeństwa oraz osoby samotne zainteresowane rodzicielstwem zastępczym, które mają w sobie dużo ciepła, czułości i miłości i chciałyby ją ofiarować dzieciom – mówi Urszula Szymańska, kierownik Działu Pieczy Zastępczej sopockiego MOPS-u. – Opieka nad dziećmi opuszczonymi i zaniedbanymi wymaga otwartego serca, zaangażowania, zrozumienia i cierpliwości, ale przynosi satysfakcję i ogromną radość rodzicom zastępczym – dodaje Szymańska. Rodziny zastępcze objęte są stałym wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Mogą liczyć także na pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz prawną. Dodatkowo dla rodzin zastępczych przewidziana jest ustawowa comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Aby zostać rodzicem zastępczym, należy spełnić kilka wymogów, m.in. posiadać stałe miejsce zamieszkania w Polsce, odbyć szkolenie, a także przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym opiekę nad dzieckiem. Ważna jest motywacja i predyspozycje przyszłych rodziców.