Kiedy bilet metropolitalny kupimy w obniżonej cenie?

2020-11-04 18:25
foto: flickr.com
Autor: brak danych

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej wydał decyzję o kolejnym przesunięciu daty wprowadzenia nowej stawki za bilet.

Cena biletu na wszystkie środki komunikacji miejskiej, pociągi SKM oraz POL REGIO obecnie wynosi 230 zł. Korekta biletu zakłada obniżenie jego ceny do 150 zł. Przedtawiciele MZKZG zapowiadali wprowadzenie obniżonej ceny biletu 1 lipca 2020, jednak z powodu pandemii przesunięto datę na 1 stycznia 2021. Ta również okazała się nieosiągalna. Zapowiedziano, że bilet po obniżonej cenie będzie można kupić, jednak kiedy - niewiadomo. Tak duże opóźnienia są spodowowane zmniejszeniem przychodów z biletów komunikacji oraz brakiem funduszy u gmin na zrealizowanie biletu. Cena biletu mogłaby być tak niska przy znacznym dofinansowaniu ze strony gmin, jednak z powodu pandemii oraz dodatkowych wydatków - obecnie jest to niemożliwe.

Kiedy bilet metropolitalny kupimy w obniżonej cenie?