Najmłodsi uczniowie w województwie pomorskim rozpoczęli naukę zdalną

2020-11-09 19:04
fot.pixabay.com
Autor: brak danych

Zmiany wprowadzone przez rząd objęły ponad 75 tys. uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z całego regionu.

Decyzja rządu oznacza, że od dziś wszyscy uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. "Szkoły na terenie województwa pomorskiego są zdecydowanie lepiej przygotowane do kształcenia na odległość, niż miało to miejsce na początku pandemii" - podkreśla Małgorzata Bielang, pomorska kurator oświaty. Jako jeden z głównych problemów związanych z wprowadzeniem nauki zdalnej w młodszych rocznikach dyrektorzy szkół wymieniają przede wszystkim dostępność narzędzi wspomagających naukę zdalną, takich jak dostęp do internetu, komputery czy tablety. Tematem przygotowania pomorskich placówek oświatowych do wprowadzenia nauki zdalnej zajęliśmy się w materiale poniżej.

Materiał Dariusza Sokolnika