Osiem ofert w przetargu na budowę nowej linii tramwajowej Nowa Warszawska w Gdańsku

2020-01-23 11:15
fot. ZTM Gdańsk
Autor: brak danych

Najtańsza z nich opiewa na ok. 62,7 milionów złotych, podczas gdy Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska oszacowała koszt inwestycji na ok. 38 mln zł.

"Z uwagi na to, że propozycje zawarte w ofertach są wyższe od kwoty, którą Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska planuje wydać na budowę nowej linii tramwajowej, ostateczna decyzja, czy przetarg zostanie rozstrzygnięty będzie należeć do władz Gdańska" - powiedziała PAP Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Dodała, że oferty będą teraz analizowane pod względem formalno-prawnym. Najniższą kwotę za wykonanie inwestycji - niespełna 62,7 mln zł - zaproponowało konsorcjum firm: Tor-Kar-Sson, WPRD Gravel oraz Elgrunt. Najwyższa cena z ośmiu złożonych ofert przekroczyła zaś ponad 79,3 mln zł. Linia tramwajowa Nowa Warszawska jest jedną z najważniejszych inwestycji planowanych w południowej części Gdańska. Ma mieć długość ok. dwóch kilometrów. Dzięki niej znacznie skróci się czas dojazdu z południowych części miasta do centrum. Trasa biec będzie od budowanej obecnie linii tramwajowej na alei Pawła Adamowicza do al. Vaclava Havla. Tramwaj będzie poruszał się na południe od obecnej ulicy Warszawskiej. Nowa trasa włączy się do al. Havla na wysokości istniejącego skrzyżowania z ul. Łódzką. Prace przy budowie linii Nowa Warszawska od momentu podpisania umowy z wykonawcą przewidziane są na 20 miesięcy. Budowa Nowej Warszawskiej jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.(PAP)