„Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą”

2017-04-05 12:33
adopcja
Autor: brak danych

Jak zostać rodziną zastępczą? jakie należy spełnić wymagania? Na jaką pomoc i wsparcie mogą liczyć rodziny zastępcze? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można uzyskać jutro na Placu Przyjaciół Sopotu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna kolejną edycję kampanii "Podaruj dziecku serce-zostań rodziną zastępczą".

6 kwietnia na Placu Przyjaciół Sopotu odbędzie się akcja zachęcająca do tworzenia rodzin zastępczych dla dzieci, które pozbawione są opieki rodziców biologicznych. - Wszystkie dzieci potrzebują miłości i troskliwych rodziców, ale nie każde z nich ma szansę na bezpieczny dom, w którym znajdą warunki do prawidłowego rozwoju. Czasami rodzice nie mogą lub nie potrafią zaopiekować się swoimi dziećmi. Szansą na szczęśliwe dzieciństwo, dorastanie w ciepłej, przyjaznej atmosferze jest dla takich dzieci rodzina zastępcza – mówi Andrzej Czekaj, Z-ca dyrektora sopockiego MOPS-u. Do rodziny zastępczej dzieci trafiają na określony czas, potrzebny rodzicom naturalnym na rozwiązanie swoich problemów (np. podjęcia terapii uzależnień, znalezienia pracy, polepszenia warunków mieszkaniowych itd.). To również nadzieja na bezpieczny, ciepły dom dla dzieci, które mają małe szanse na adopcję, np. nie mają uregulowanej sytuacji prawnej, dla dzieci chorych i niepełnosprawnych. - Rodziny zastępcze mogą liczyć na wiele form pomocy ze strony sopockiego MOPS-u – podkreśla Urszula Szymańska, kierownik Działu Pieczy Zastępczej. Wsparcia udzielają m.in. specjaliści ds. rodziny, pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy i prawnicy. Rodzice zastępczy ponadto mogą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach oraz grupach wsparcia a także otrzymać dofinansowanie do wypoczynku dzieci czy remontu mieszkania. – dodaje U. Szymańska. Dla rodzin zastępczych przewidziana jest ustawowa comiesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka, a rodziny zastępcze zawodowe otrzymują ponadto comiesięczne wynagrodzenie na podstawie umowy z MOPS-em. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, co roku, już od 14 lat organizuje kampanię Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą. Celem kampanii jest pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze, uwrażliwienie na problematykę rodzicielstwa zastępczego i przełamywanie stereotypów dotyczących tej formy opieki. W czwartek, 6 kwietnia w godz. 15.00-18.00 na Palcu Przyjaciół Sopotu w specjalnym punkcie informacyjnym będzie można uzyskać informacje jak zostać rodziną zastępczą, jakie należy spełnić wymagania oraz na jaką pomoc i wsparcie mogą liczyć rodziny zastępcze. Będzie również możliwość bezpośredniej rozmowy z rodziną zastępczą, która podzieli się swoimi doświadczeniami.