Podsumowanie inwestycji w Gdańsku

2020-11-06 10:00
foto: Dariusz Kwidzyński/gdansk.pl
Autor: brak danych

Władze Gdańska w czwartek, 5 listopada, omówiły inwestycje zrealizowane w latach 2018 - 2020 oraz te, które czekają jeszcze na realizacje.

Było to drugie z zaplanowanego cyklu pięciu spotkań, na których włodarze miasta opowiadają o swoich sukcesach i planach. Pierwsze poświęcone było edukacji i polityce społecznej. Do największych osiągnięć zaliczono budowę al. Pawła Adamowicza i wiaduktu Biskupia Górka, modernizację linii tramwajowych, remonty budynków komunalnych. "Inwestycje w mieście to nie tylko te realizowane bezpośrednio przez miasto i jego jednostki, ale również te realizowane przez spółki miejskie. Suma inwestycji między 2018 a 2020 rokiem to prawie 3,4 mld zł" - powiedziała prezydent miasta, Aleksandra Dulkiewicz. Jedna z najważniejszych inwestycji, która pochłonęła 243 mln zł, to budowa al. Pawła Adamowicza. Realizacja wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji wciąż trwa. Wśród nich jest m.in. budowa wiaduktu Biskupia Górka i parkingu kubaturowego oraz budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Ku końcowi zmierza przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki w Oliwie oraz modernizacja Domu Zdrojowego w Brzeźnie. Prowadzone są też remonty budynków komunalnych w Gdańsku za ponad 28,6 mln zł. Trwa przebudowa i adaptacja Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu oraz rewitalizacja i przebudowa rotundy i oranżerii w Parku Oliwskim. Wśród planów inwestycyjnych miasta do 2022 roku są m.in. budowa nowych linii tramwajowych, zakup 40 nowych autobusów, zagospodarowanie przestrzeni na Dolnym Mieście, ukończenie programu rewitalizacji dzielnic, modernizacja sortowni śmieci na Szadółkach. Do 2023 roku ma powstać ma także około 400 mieszkań komunalnych.